Şehadet 13

sehadet13

İnsan bilinçdışı/bilinçaltı iki kutbu Musa as (Tevrat-ı Nur) ile Davud as (Zebur-u İlahi) olan Eski Ahid üzerine kuruludur!!! ‘Zikr’ hatırlama demektir!!!

 

İnsan bilinci/bilinç aydınlığı ise iki kutbu Mesih İsa as (İncil-i Şerif) ile Muhammed sav (Kuran-ı Kerim) olan Yeni/Son Ahid üzerine kuruludur!!!

 

Bilinçdışı/bilinçaltı için Kanun (Şeriat) Musa’nın as Zikri Torah/Tevrat-ı Nur, bilinç aydınlığı için Kanun (Şeriat) ise Muhammed’in sav Vahyi Kuran-ı Kerim’dir!!!

 

Yeni/Son Ahid ile Eski Ahid arasında veya İnsan bilinç aydınlığı ile bilinçdışı/bilinçaltı arasında bir Ekliptik Açı farkı vardır!!!

 

Bilinçdışı/bilinçaltının kutupları Güney’den Kuzey’e, bilinç aydınlığının kutupları ise Doğu’dan Batı’ya’dır!!! Kübik Haç Tavaf olup Sema’dır!!!

 

Evrensel Tavaf/Sema bilinçdışı/bilinçaltından bilinç aydınlığınadır; Güney-Kuzey, Doğu-Batı ve saat dönüş istikametinin tersi yönünde sağdan sola doğrudur!!!

 

Tavaf Evrensel Sema olup Kutsal Kâbe etrafındadır; Secdegâh olan ‘Mukaddes Öpüş’tür!!!

 

Tavaf Sa’y ile mukayese edildiğinde döngüsel çemberi teşkil eden ışınsal vektörlerin Ekliptik Açı farkı üzerinden daimi sünnetidir!!!

 

Yeni/Son Ahid ile Eski Ahid arasında Ekliptik Açı nisabında sünnet farkı vardır!!! (SN – EW & RL) Hanif İslam!!!

 

Bilinç aydınlığı Tavaf iken, bilinçdışı/bilinçaltı kendi üzerine katlanmış meşakkatli bir doğruparçası yol olup Ebal & Gerizim Tepeleri arasında gider gelir!!!

 

Bilinç aydınlığı bilinçdışı/bilinçaltının ekranında; sağ ile solun yer değiştirdiği bir ayna görüntüsü olarak karikatürizedir!!!

 

Bilinç aydınlığının kutupları İnsan ve Kartal gibidir; bilinçdışı/bilinçaltının kutupları ise Sığır ve Arslan’a benzer!!! Haç üzerindeki x & y eksenleri olarak sadeleştirirsek, bilincin koordinatları; Cs & Sc düzlemi olacaktır!!!

 

Çocuk için Anne bilinçdışı/bilinçaltı, Baba ise bilinç aydınlığıdır!!! Karısı geceyi sembolize ederken Kocası da günışığının sembolüdür!!!

 

‘Şehadet’ yazılarım ‘Herşeyin Teorisi’dir!!!

 

Mezartaşı Bilginler ile aramızda köklü bir fark var!!! Onlar kitaplarda okuduklarını öğretiyorlar, ben ise gördüklerime şehadet ediyorum!!!

 

Mişkan Çadırı içerisinde; ‘Kudsül-Akdas’ bölümündeki ‘Ahid Sandığı’nın yanısıra, ‘Kuds’ bölümünde ‘Menorah / Yedi Kollu Şamdan’ ile ‘Huzur Sofrası’ da bulunur!!!

 

Huzur Sofrası Kuzey’e yerleştirilmiş olduğu halde, Menorah / Yedi Kollu Şamdan tam zıt istikamette Güney’e yerleşiktir!!!

 

Sa’y iki kutup arasındadır; Güney & Kuzey; Menorah & Huzur Sofrası; Arslan & Sığır!!!

 

Bilinçdışı/bilinçaltı için Arslan, bilinç aydınlığı içinse Kartal eksen figürlerdir. Bilinçdışı/bilinçaltı için Sığır, bilinç aydınlığı içinse İnsan ideal modellerdir!!!

 

Proteinlerin ölü ya da canlı olduklarının turnusolu; ışığı sağa yahut sola kırmalarıdır!!! Kutsal Kâbe (canlı protein misali) etrafındaki Tavafı (ışığı) daima sola kırar; işte bu Hayat/Diriliş Yolu’dur!!!

 

Hikmet ilham eder ki Güney aydınlatıcıdır, fakat meşakkatlidir; Kuzey ise zenginliktir!!! Zaferin Yolu; Güney – Kuzey, Doğu – Batı istikametli vektörler ile Sol’a kırılan Işık’tır!!!

devamı haftaya …

Dr. Ömer Nasuhi Bildik

23 Ağustos 2015

– Haber Lotus –

HLotus

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.