Ana Sayfa > Mehmet Niyazi YAVUZ

Numan Kurtulmuş Seçime Mührünü Vurabilir

Her seçim önemlidir. 12 Haziran ise hiç şüphesiz, önümüzdeki asrı şekillendirmeye aday, tarihi önemde bir seçim olacaktır. 12 Haziran’da ortaya konacak irade, eski statüko için kırılma, yeni statüko için kurumsallaşma manasına gelecektir. Türkiye’nin normalleşmesinin sürmesi için 12 Haziran seçimlerinden istikrarını koruması gerekiyor.  Dahası bu seçimlerden çağdaş yeni anayasanın yapılmasına imkan verecek bir

Tamamını Oku

Medeniyet Perspektifi İçeren Sosyal Politikalar Gerekiyor

Medeniyet perspektifinde içtimai politikaların yeri Ekonomik, siyasi, askeri güç ülkeleri saygın ve bağımsız yapar. Üçünde birden en güçlü iseniz süper/dominant güç misyonunu ele geçirirsiniz. Ancak kalıcı olmak için en az bunlar kadar önemli bir güç unsuru daha vardır ki o da moral güçtür. Medeniyet olarak anılmayı sağlayan ise evvelemirde iktisadi üretiminiz

Tamamını Oku

“Eyvah!.. Milli Görüş Yine Doğurdu”

Beklenen oldu; bir süre önce SP’den kopan Numan Kurtulmuş kendi partisini kurdu.  Adı “Halkın Sesi Partisi”, amblemi Osmanlı güneşi… HSP, Milli Görüş için benzer üçüncü doğum…  Milli Görüş kopuş suretiyle ortaya çıkan partilerin serüvenleri neredeyse detaylarına kadar birbiriyle aynı… İlk tecrübe Özallarla yaşandı. Milli Görüş’ün ilk partisi Milli Nizam’ın kapatılması üzerine

Tamamını Oku

Yeni Dönem Siyaseti İçin Tespit ve Teklifler

Halkın mesajı: “Ya gel bana sahici sahici ya da…” AK Parti kenarda tutulduğunda, partilerin Türkiye partisi olmayı başaramadıkları belli bölgelere sıkışıp kaldıkları görülüyor. Halbuki Türkiye’de halk, parti değiştirmekte zorlanmaz. Bir seçimde verdiği desteğin müteakip seçimde % 95’ini geri çektiği örnekler yaşanmıştır. seçmen davranışının geçişlilikleri için son 20 yıla bakmak bile yeterlidir. 2002’den

Tamamını Oku

Referandum Haritasının Anlamı ve Sonuçları

Üç parçalı Türkiye algısı Referandumda ortaya çıkan sonuçlar tartışma yarattı. ‘Evet’, ‘Hayır’ ve ‘Boykot’un oranlarından çok dağılımı üzerinde duruldu/duruluyor. Trakya, Ege, Akdeniz sahilinin ağırlıkla ‘Hayır’, iç bölgelerin ‘Evet’ oyu kullandığı görüldü. Referandum sonrasında ‘Evet’ ve ‘Hayır’ların dağılımı, Güneydoğu’da yoğunlaşan ‘Boykot’ tavrı tartışmaları beraberinde getirdi. Bkz. Aşağıda Harita 1  Referandum haritası analiz edilirken,

Tamamını Oku

Referandumun Siyasi Sonuçları

Halkı böldüğü, dünya kamuoyu nezdinde ülkemizi bölünmüş ve zayıf gösterdiği eleştirilerine rağmen, referandum ile Türkiye’nin ‘normalleşme’ sürecinde önemli bir adım daha atıldı. Ordu, akademya, diplomasi, sivil bürokrasiden sonra yargı da değişim ve dönüşümden payına düşeni aldı. Yasama-yürütme-yargı erklerinden yargının diğerleri aleyhine artan ağırlığı kısmen izale edilerek, temel erkler arasında daha dengeli yapıya

Tamamını Oku

Başörtüsü Probleminin Çözümü İçin Bir Çağrı

Değişimin Motoru Kadınlar ve İran Tecrübesi Son yarım asırda değişimi büyük oranda kadınların sırtladığını kabul etmek zorundayız. Paradoksal bir şekilde, kadınları özgürleştirme savıyla ortaya çıkan pozitivist, modernist Batı tasavvuru, şimdilerde en büyük darbeyi de yine kadınlardan yiyor. İran devriminin başarıya ulaşmasında kadınların rolü en az erkekler kadar fazlaydı. Türkiye’de bedel ödeyen,

Tamamını Oku

Seçimler Yaklaşırken 2007’yi Hatırlamak

Referandum kısa vadede siyasi tabloyu netleştirdi, istikrarın anahtarını sundu. Sonuçların siyasi tercümesi, 2011 seçimleri öncesinde tek partili iktidarın korunacağıdır. İç ve dış ekonomi çevreleri, Türk ve dünya siyasası ve bürokratik kademeler başta olmak üzere, Türkiye, referandum öncesine göre önünü daha net görebiliyor. 90’larda siyaset çok parçalanmıştı. En cesametlisi % 20’lerde gezinen

Tamamını Oku

Değişim Sırası Yargıda

TSK ve YÖK’ten sonra Yargıda da değişim Konunun siyasi iktidara bakan yüzünde çok yönlü fayda istihsal edildiği görülür. Her şeyden önce, iki dönem anayasayı değiştirecek çoğunlukla gelip, bunu başaramadan yeni bir seçime girmesi iktidar partisi için büyük handikap olurdu. Muhalefetin bunu aleyhine kullanması beklenebilirdi.  Muktedir olamamanın asıl riski ise daha başka idi.

Tamamını Oku

Statükocular Muhafazakârlara Yenildi

Statükocular muhafazakarlara yenildi Referandumun anlamını, 12 Eylül’de gerçekte ne olduğunu; olanın siyasette, tarihte neye tekabül ettiğini daha çok tartışacağız. Bahse konu olan anayasa yani toplum ve devlet nizamını düzenleyen temel metin... Gerçekleştirilmesi zor, azametli, o oranda da iddialı bir iş... Hal böyle olunca fazla tartışılması doğal ve kaçınılmaz oluyor. Teoride zorluğu

Tamamını Oku

Hilmi Paşa, Yaşar Paşa ve İlker Paşa…

 Mehmet Niyazi Yavuz’un 2010 YAŞ kararlarını tarihin ışığında değerlendiren yazı dizisinin son bölümü... Serdar Hilmi Paşa  Türk ordusu 22 asırlık yaşının vasatisine uygun rotaya girmişse bunda Serdar Hilmi Paşa’nın rolü hayatidir. Onun verdiği istikamet önemlidir. Gerçi Hilmi (Özkök) Paşa zamanında bir sefere çıkılmış -sözgelimi Kıbrıs’ın geri kalanı alınmış- değildir. Ancak Kıbrıs’ın şimali

Tamamını Oku

‘Devlet Aklı’ Devrede

 Mehmet Niyazi Yavuz’un 2010 YAŞ kararlarını tarihin ışığında değerlendiren yazı dizisinin üçüncü bölümü… Kabakçı’dan Karadayı’ya… İç dinamiklerin hiç mesabesine düştüğü soğuk savaş döneminde yerlilere düşen, küresel dalgalar üzerinde sörf yapmaktan ibaretti. Ciheti askeriyede ordu hiyerarşisi büyük yara almıştı. Sorumlu mevkidekilerin enerjisinin büyük bölümünü emir-komuta bütünlüğünü muhafazaya hasretmeleri gerekiyordu. 71 muhtırası sivillerin teslim bayrağını

Tamamını Oku

AK Parti Devleti Ele Geçiriyor

Mehmet Niyazi Yavuz’un 2010 YAŞ kararlarını tarihin ışığında değerlendiren yazı dizisinin ikinci bölümü… Demirel, Yağmurdan Kaçtı Doluya Tutuldu Meseleye bu boyutuyla baktığımızda ise, 1977’de yaşanan müdahale akla geliyor. Başbakan Demirel, KKK N. Kemal Ersun’un genelkurmay başkanlığına darbe teşebbüsü içinde olduğu gerekçesiyle mani olmuş, zincirleme etki ile onu başka isimlerin emekliliği takip etmişti.

Tamamını Oku

İkinci Vaka-i Hayriye

Mehmet Niyazi Yavuz'un 2010 YAŞ kararlarını tarihin ışığında değerlendiren yazı dizisinin birinci bölümü... Türkiye’nin Glastnost ve Perestroikası Türkiye, son yıllarda köklü değişim ve dönüşümler yaşıyor. Henüz adı konmamış süreci Sovyet Rusya’nın Glastnost ve Perestroika’sı ile benzeştirebiliriz. Keyfiyeti 20. asır statükosunun yerine 21. asır statükosunun konması olarak alabiliriz. Yeni dönemin bir de milada

Tamamını Oku