Ana Sayfa > Din ve Siyaset

Misyonerliğin Matematiği: İgnaz Kögler

İgnaz Kögler, Çing Hanedanı döneminde yaşamış, Alman Cizvit, astronom ve matematikçidir.  11 Mayıs 1680 yılında bir zanaatçının oğlu olarak doğan Kögler, Landsberg'de Cizvit lisesinde eğitim aldı. 1716 yılında üye olduğu tarikat, kendi isteği üzerine misyonerlik için onu Çin’e gönderecektir. Bilgisi ve karakteri ile şansı yaver gidecek, sarayda hızla yükselecektir.  Çin takvimin gözetimi

Tamamını Oku

Toplumun Kodlarını Okuma Sanatçısı: Max Weber

Max Weber [1864-1920], Alman düşünür, ekonomi-politik uzmanı ve toplum bilimcidir. Weber, sosyolojiyi yöntem bilimsel konusunda iyi bir noktaya getirmiştir. Modern antipozitivistik toplum bilimi incelemesinin öncüsü olarak kabul edilir. Max Weber, “sınıf temelli çözümleme”yi tercih etmemiş; o, statü kavramını kullanmıştır. Eğitim sosyolojisi, din sosyolojisi ve siyaset sosyolojisi çalışmalarının yanında bürokrasi konusunda ciddi çalışmaları vardır. Onun çalışmaları, toplumların modernlik konusunda yaşadığı

Tamamını Oku

Irak: Arap ve Fars şiiliğinin çatışma merkezi

Yazılarımızı takip edenler, İslam dünyasındaki ekonomi politik çatışmaları anlamaya çalışırken mezhep çatışmaları üzerinden meşruiyyet aranmışına dikkat çektiğimizi bilir. Bu bağlamda Arap ve Fars Akılları ve Müslümanlık tasavvurları Şiî-Selefilik üzerinden okurken, bu sefer Irak’taki  Şiî-Şiî iç çatışmaları artmaya başladı. Bunu Pers ve Arap Şiîliği taraftarlarının çatışmaları olarak okumak ve Irak’ın bu çatışmayı

Tamamını Oku

Teo-politik savaşlara meşruiyet sağlayan fetvalar ve günümüzde laikliğin önemine dair

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinde yadsınamayacak bir yere sahip olan laikliğin ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlamak için tarihsiz okumaların talihsizliğinden kaçınmak şart. 1789 Fransız İhtilaliyle değişen dünya paradigmasına uyum sağlamak için bir seri düzenleme (Tanzimat) ve ıslahatlar yapan Osmanlı, I. ve II. Meşrutiyetle parlamenter sistem denemeleri yaptı. Üç Tarz-ı Siyasetin ilki

Tamamını Oku

Deforme bir tarih bilinci: Dinin siyasal meşruiyet aracı hâlinde kullanımı olarak hilafet

Öncelikle Müslümanların çağlarını doğru algılayıp yaşamaların önündeki en büyük engelin tespiti gerekir. Bu, Müslüman toplumların yaşadıkları tarihin ve o tarih içinde yarattıkları kültürün ayrı olduğu gerçeğini unutarak, bu ayırımı analiz edecek yerde, onunla hiçbir alakası olmayan ve menkıbelere dayanan yanlış ve deforme edilmiş bir tarih bilinci üretilmesinden kaynaklanmaktadır. Emevî döneminden bu yana, yöneticiler, meşruiyetlerini bu

Tamamını Oku