Ana Sayfa > Siyaset (Page 3)

Yeni Dönem Siyaseti İçin Tespit ve Teklifler

Halkın mesajı: “Ya gel bana sahici sahici ya da…” AK Parti kenarda tutulduğunda, partilerin Türkiye partisi olmayı başaramadıkları belli bölgelere sıkışıp kaldıkları görülüyor. Halbuki Türkiye’de halk, parti değiştirmekte zorlanmaz. Bir seçimde verdiği desteğin müteakip seçimde % 95’ini geri çektiği örnekler yaşanmıştır. seçmen davranışının geçişlilikleri için son 20 yıla bakmak bile yeterlidir. 2002’den

Tamamını Oku

Türkiye’de Sol Laik mi?

Türk siyasi hayatında ideolojik/siyasi konumlanışın orijininde yeralan iki olgudan söz edebiliriz. Bunlardan birincisi, yani ideolojik konumlanış için yeterli ipucu veren, bir çeşit turnusol kağıdı niteliğinde olan “manevi değerler ekseni” kavramlaştırmasıyla ifade edeceğim dini değer ve tutumlara bakış açısı ve algılayıştaki farklılaşmalardır. Siyasi konumlanış için ayırt edici faktör ise dini tutumların

Tamamını Oku

Referandum Haritasının Anlamı ve Sonuçları

Üç parçalı Türkiye algısı Referandumda ortaya çıkan sonuçlar tartışma yarattı. ‘Evet’, ‘Hayır’ ve ‘Boykot’un oranlarından çok dağılımı üzerinde duruldu/duruluyor. Trakya, Ege, Akdeniz sahilinin ağırlıkla ‘Hayır’, iç bölgelerin ‘Evet’ oyu kullandığı görüldü. Referandum sonrasında ‘Evet’ ve ‘Hayır’ların dağılımı, Güneydoğu’da yoğunlaşan ‘Boykot’ tavrı tartışmaları beraberinde getirdi. Bkz. Aşağıda Harita 1  Referandum haritası analiz edilirken,

Tamamını Oku

Referandumun Siyasi Sonuçları

Halkı böldüğü, dünya kamuoyu nezdinde ülkemizi bölünmüş ve zayıf gösterdiği eleştirilerine rağmen, referandum ile Türkiye’nin ‘normalleşme’ sürecinde önemli bir adım daha atıldı. Ordu, akademya, diplomasi, sivil bürokrasiden sonra yargı da değişim ve dönüşümden payına düşeni aldı. Yasama-yürütme-yargı erklerinden yargının diğerleri aleyhine artan ağırlığı kısmen izale edilerek, temel erkler arasında daha dengeli yapıya

Tamamını Oku

İktidardaki Muhalefetten, İktidara

Ak Parti, 3 Kasım 2002 seçimini kazanarak hükümeti kurduğunda; “hükümet oldu, ama iktidar olamadı/olamaz” şeklinde değerlendirmeler yapılmıştı. Günün koşulları çerçevesinde yapılan bu değerlendirmeler, özelde AK Parti hükümetinin genelde ise siyaset kurumumuzun en zayıf noktasına işaret etmekteydi. AK Parti hükümetleri 12 Eylül referanduma kadar, sürekli olarak Türkiye siyasetinin bu çetin meselesiyle

Tamamını Oku

Dededen CHP’liyiz Lafı İtalyan Akademisyeni Şok Etti

Star Gazetesinde Ömer Çaha'nın oy veren seçmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını değerlendiren görüşleri üzerine bir haber yapıldı. Haberde sosyo-ekonomik yapı ile  "Evet" ve "Hayır" tercihleri açısından anlamlı bir farkın bulunmadığı, farkın yaşam tarzlarında olduğu görüşüne yer verilirken ilginç bir detay dikkatlere takılıyor: Ömer Çaha, İtalyan akademisyen Yard. Doç. Dr. Michelangelo Guida’yla 2009 Yerel Seçimleri’nde 

Tamamını Oku

“Referandumda Sosyalist Tavır Nasıl Olmalı?”

Aylık Sosyalist Kültür Dergisi Birikim'in 256-257. sayısında Türkiye Sosyalistlerinin önde gelen entelektüellerinden Ömer Laçiner, referandum temalı  "Sosyalistlerin Tutumu Derken?" başlıklı makalesiyle hem Türkiye sosyalistlerinin bölünme ndenlerini irdeleyip mevcut durumu analiz etti. Hem de sosyalistlerin referandumdaki tavırlarının ne olması gerektiğine dair düşüncelerini aktardı. Bu makaleyi dikkatlerinize sunuyoruz: Sosyalistlerin Tutumu Derken? Ömer Laçiner  Birikim Dergisi,

Tamamını Oku

Evet-Hayır Paranoyası: Sen Nelere Kâdirsin Ey Siyaset

    Referandum süreci tüm hızı ile devam ederken insanın aklını başından alan çok önemli olaylar yaşanıyor. Yaşananları gördükçe, “ey siyaset, sen nelere kadirmişsin!” demeden edemiyoruz. Nedir bu gariplikler, diyecek olursanız. Birincisi Evet-Hayır yarışının ahlak sınırlarını zorlamış olması. Hani o bir zamanların “laikşörleri” hayırlı günler, hayırlı sabahlar gibi tümceleri “dinci”lere has görür; laikşörlüklerine

Tamamını Oku

İşini Bilir Bizim Hasan Efendi

Geçen yazımda referandum sürecinin bir panayır havasında, demokrasi şenliği gibi renkli geçmesi gerektiği ve hatta vatandaş rahat bırakıldığında bunun örneklerinin de yaşandığını belirtmiştim.  Parti liderlerine rağmen durum böyleydi…  Olmasından korktuğum hadiseler ilk nüvelerini verdiler. İBŞB iftar çadırını basan “Hayır”cılar ve yine İstanbul’da “Evet” standını taciz eden TKP’liler. Tacizleri çok ağır ve tahrik

Tamamını Oku

tsk.tr Kamuoyuna Saygıyla Sunar: Heron Bilgilendirmesi

  Başlıktaki “web adresi” Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi internet sitesi… Genelkurmay Başkanı konuşmadığı zamanlar Genelkurmay Başkanlığı bu siteden “kamuoyuna saygıyla”  duyuruyor. 21 Ağustos 2010 tarihli 98 no’lu bilgilendirme/duyuru biraz uzunca. Konu: 20 gündür basının ve şehit yakınlarının peşini bırakmadığı “ihanet iddiaları” ya da daha nazik ifadeyle “Heron Skandalı”… İnsansız hava aracı Heronlar 6 Mehmetçiğin

Tamamını Oku

Hilmi Paşa, Yaşar Paşa ve İlker Paşa…

 Mehmet Niyazi Yavuz’un 2010 YAŞ kararlarını tarihin ışığında değerlendiren yazı dizisinin son bölümü... Serdar Hilmi Paşa  Türk ordusu 22 asırlık yaşının vasatisine uygun rotaya girmişse bunda Serdar Hilmi Paşa’nın rolü hayatidir. Onun verdiği istikamet önemlidir. Gerçi Hilmi (Özkök) Paşa zamanında bir sefere çıkılmış -sözgelimi Kıbrıs’ın geri kalanı alınmış- değildir. Ancak Kıbrıs’ın şimali

Tamamını Oku

Vatanım ya da Vatanlaştırılmış Partim!

Ülkemizde meğer ne çok darbeci sever varmış. Esaret bağımlılık yapmış sanki. Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre darbe anayasası üzerinde yapılan değişikliklere “hayır” diyenlerin oranı yüzde ellilere varıyor. İnsan neden, demeden edemiyor! Bir insan neden zorbaların yasasını dokunulmaz olarak görebilir? Kenan Paşa’nın tehditleri sonucunda %92.7’lik bir oranla geçmemiş miydi 1982 Anayasası? O dayatmayı

Tamamını Oku

‘Devlet Aklı’ Devrede

 Mehmet Niyazi Yavuz’un 2010 YAŞ kararlarını tarihin ışığında değerlendiren yazı dizisinin üçüncü bölümü… Kabakçı’dan Karadayı’ya… İç dinamiklerin hiç mesabesine düştüğü soğuk savaş döneminde yerlilere düşen, küresel dalgalar üzerinde sörf yapmaktan ibaretti. Ciheti askeriyede ordu hiyerarşisi büyük yara almıştı. Sorumlu mevkidekilerin enerjisinin büyük bölümünü emir-komuta bütünlüğünü muhafazaya hasretmeleri gerekiyordu. 71 muhtırası sivillerin teslim bayrağını

Tamamını Oku

MHP Ne Kadar Değişti?

Siyaset sahnesine Alparslan Türkeş'in 1965'teki  CKMP lideri olması ve ardından isim değişikliğiyle Milliyetçi Hareket Partisi adını almasıyla ortaya çıkan MHP, Türkeş'in vefatına kadar onun liderliğinde belirli bir siyasi çizgide yolunu devam etti. Alparslan Türkeş, seçim ittifaklarını ve hükümet ortaklıklarını sağ, muhafazakar ve milliyetçi-muhafazakar partilerle yaptı.  MHP, 12 Eylül 1980 öncesi 1. ve 2. Milliyetçi Cephe

Tamamını Oku

Süleyman Efendi’nin Talebeleri Referandum’da Ne Diyecek?

Süleyman Hilmi Tunahan Efendi'nin talebelerinin referandumda vereceği oy merak konusu oluyor. Özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesinde ağırlığı olan grubun hatırı sayılır oy potansiyeli bulunuyor. Süleyman Hilmi Tunahan’ın talebeleri kendilerini ‘Süleymancılar’ yakıştırmasına tepki olarak ‘Süleymanlılar’ olarak tanımlıyorlar ve ‘biz Süleyman alıp, satmıyoruz’ diyerek ‘Süleymancılar’ nitelemesinin hatalı olduğuna işaret ediyorlar. Hareketin önderi Süleyman Hilmi Tunahan

Tamamını Oku

Muz Cumhuriyetinde General Olmak

Muz cumhuriyetinde generalseniz, atı hamuduynan, muzu kabuğuynan götürebilirsiniz, size kimse görmemiş, diyemez; çünkü görmüşlüğün kıriterlerini siz belirlersiniz. Lav silahına boru deme hakkınız bile vardır. Size kimse kalkıp da “boru paşa” diye bir lakap da takamaz.  Muz cumhuriyetinde generalseniz, hele bir de mason locası ve büyük kulübe üye olmuş; ağlama duvarı önünde

Tamamını Oku

Cennetten Çıkaran Kadınlar

Erkeğin kadın ile imtihanı ta cennette başlar. İnsanlığın atası Âdem her şeyin var olduğu, muhteşem bir yerdedir. İstediği her şey anında yerine getirilmektedir. Bir yasak ağaç dışında ne dilerse, gönlü ne arzu ederse sahip olabilmektedir. Uçsuz bucaksız cennette her şey vardır, ama yine de o bir yalnızlık çekmektedir. Henüz adını

Tamamını Oku

AK Parti Devleti Ele Geçiriyor

Mehmet Niyazi Yavuz’un 2010 YAŞ kararlarını tarihin ışığında değerlendiren yazı dizisinin ikinci bölümü… Demirel, Yağmurdan Kaçtı Doluya Tutuldu Meseleye bu boyutuyla baktığımızda ise, 1977’de yaşanan müdahale akla geliyor. Başbakan Demirel, KKK N. Kemal Ersun’un genelkurmay başkanlığına darbe teşebbüsü içinde olduğu gerekçesiyle mani olmuş, zincirleme etki ile onu başka isimlerin emekliliği takip etmişti.

Tamamını Oku

MHP-CHP Yanlış Ata Oynadı

Yüksek Seçim Kurulu referanduma gitme süresinin 120 gün olmasını kararlaştırınca; Referandum, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının üzerinden geçen 120 günden sonraki ilk Pazar olan 12 Eylül'e denk gelmiş oldu. Böylece bu tarihle özdeşleşen meş’um olay da referandum sürecindeki söylemleri ve sürecin ruhunu belirleyen bir nitelik kazandı.  Türkiye’de Referandumlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk referandum

Tamamını Oku

İkinci Vaka-i Hayriye

Mehmet Niyazi Yavuz'un 2010 YAŞ kararlarını tarihin ışığında değerlendiren yazı dizisinin birinci bölümü... Türkiye’nin Glastnost ve Perestroikası Türkiye, son yıllarda köklü değişim ve dönüşümler yaşıyor. Henüz adı konmamış süreci Sovyet Rusya’nın Glastnost ve Perestroika’sı ile benzeştirebiliriz. Keyfiyeti 20. asır statükosunun yerine 21. asır statükosunun konması olarak alabiliriz. Yeni dönemin bir de milada

Tamamını Oku