Şehadet 1

sehadet1

Göklerin Melekutu için…

 

Girizgah

Face To Face In The Facebook Diary’ başlığını taşıyan İngilizce kaleme aldığım bir kitap ortaya çıktı. Adından da anlaşılacağı üzere bu bir Facebook Günlüğü. 14 Mayıs 2011 günü başlayıp 7 Nisan 2012 tarihinde noktaladığım bir yayın. Alacakaranlığın yaklaştığının bir duyurusu! Adeta bir ‘Kabba-lat Şabbat’; Cumartesi’nin girmekte olduğunun bir telaşı! Elimdeki bilgisayar klavyesini ve interneti bir Şofar’a dönüştürme iradesi! Facebook zemininde bir yüzleşme! Elimde bir Menorah var; halis zeytinyağıyla ışıklandırılmış bir Hanukah muştusu! Işığı kelimelere dönüştürmek, işitecek kulakları görmek arzusu! İşte o samyeli İngilizce notalara dönüşüp yerleşti Facebook satırlarına, şimdi de Türkçe kelimelerle ortaya çıkan bu kitap ‘Şehadet’ adını alarak huzurlarınızda.

                                                                                                                                                    Dr. Ömer Nasuhi BİLDİK

 

Şehadet

Dünya nereye koşuyor!? Nuh’un as günleri gibi günlerde yaşıyoruz; (putlara karşı) ayaklanmalar ve felaketler!!! Mutlu olun!!! Göklerin Krallığı yakında gelecek!!!

 

Kral Mesih İsa as, Kutsal Ruh as ile Aksakallılar Meclisinin Senatörleri; Büyük Melekler as, Peygamberler as ve Azize Meryem as; Onlar Göklerin Krallığı/Melekutu’durlar ve Hepsi Müslümanlar’dır!!!.

 

Kıyametten önce anakentler harap olacak ya da eza görecekler; öte yandan Gökyüzü bir Duman getirecek, bkz. Kuran-ı Kerim!!!

 

Hayatlarınızı vakfedin; Dünya’nın her yerindeki tüm fakirler, bîçareler ve mazlumlar için!!! Doğru yol budur!!!

 

Aziz Budha Zülkifl as, Aziz Lao Tse Tzu da Lokman as zikredilirler Kuran-ı Kerim’de!!! Onların Hepsi Müslümanlar; aynen Mesih İsa as, İbrahim as, Musa as ile Muhammed sav gibi.

 

Adem as Serendib Adası da denilen Sri Lanka’ya indirildi!!! Adem as çok mütevazi bir İnsan!!! Biz Ona iman ediyor ve kendimizi tevbesiyle bağlıyoruz!!!

 

Allah cc insanoğluna Göklerin Melekutu’na dahil olabilmesinin anahtarı olarak harika bir model olan Hz. İbrahim’i as izlemesini önerir!!!

 

Allah cc tarafından indirilen tüm Kutsal Kitaplar’ın korunması tamamen Göklerin Melekutu’nun sorumluluğundadır!!! Ben Onların görevlerini kesin şekilde ifa ettiklerine şüphesiz olarak iman ediyorum!!!

 

Göklerin Melekutu gülümseyen yüzlere sahiptirler!!! Lütfen sizler de evsizlere, fakirlere ve gönlü kırık insanlara gülümseyerek yaklaşınız!!!

 

Peygamberler, Şehidler, Azizler; Melekler gibidirler!!! Onların Hepsi Diri’dirler ve Müslümanlar’dır!!! Mesih İsa as, Azize Meryem as, İbrahim as, Musa as, Davud as, Muhammed sav…

 

Mekke’deki Kutsal Kâbe Alfa ve Omega’dır!!!

 

Eğer herhangi bir Peygamber, Şehid, Havari veya bir Azizi (Evliyaullah’tan bir Veli’yi) yüzyüze görmek isterseniz; Onları Mekke’de Hac esnasında görebilirsiniz!!!

 

Sadece Allah’a cc dua edin!!! Kral Mesih İsa as sadece Allah’a cc dua eder!!! Mesih İsa as, Kutsal Ruh as ya da Azize Meryem’i as asla Allah’a cc ortak koşmayın!!!

 

Mesih İsa as Ruhulkudüs (Kutsal Ruh) as gibi Allah’ın cc Ruhu’dur!!! Mesih İsa as, Kutsal Ruh as, Azize Meryem as Allah’ın cc kullarıdırlar!!! Onlar sadece Allah’a cc kulluk ederler!!!

 

Kitab-ı Mukaddes Kutsal Kâbe gibi mekanın/uzayın boyutlarıdır!!! Kuran-ı Kerim ise Kutsal Kâbe etrafındaki Tavaf gibi zaman boyutudur!!!

 

Ey Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar ve Herşeye Kadir Tek Bir Allah’a cc İnananlar!!! İslamın anlamı kabul ve teslimiyettir!!!

 

Yıldızlar ayetlerdir!!! Kutsal Kitaplar kılavuz!!! Evren bir tapınak, sizler de hacılarsınız!!! Göklerin Melekutuna hoşgeldiniz!!!

 

Ben bir Peygamber değilim; ama sizleri Hakikat konusunda uyarıyorum!!! Göklerin Melekutu için Mesih İsa’ya as Müslüman Ensar olarak vermiş olduğum söze sadığım!!!

 

Ben bir Hanif Müslümanım; İbrahim’in as imanı ardınca!!! İbrahim as dosdoğru bir Müslümandı; Adem as, Nuh as, Musa as, Mesih İsa as, Azize Meryem as ve Muhammed sav gibi!!!

 

Mesih İsa as nerededir?!!! Göklerin Melekutu içinde ebedi olarak Allah’ın cc Huzurunda bir kul, Ahiret Gününde Lord ve Ebedi Başkahin’dir!!!

 

Ahiret Gününde (Şabbat) Lord sizi yüzyüze yargılayacaktır; sonra başını çevirip yüzünü Allah’a cc kaldıracak ve Allah cc hakkınızdaki infaz hükmünü Mesih İsa’ya as bildirecektir!!!

 

Melekler de Allah’ın cc hükmünü ebedi infaz ile Cehennem ya da Cennetlerde uygulayacaklardır!!!

 

Size en iyi sözü öğreteceğim; ‘Lailaheillallah!!!’ (Allah’tan cc başka İlah yoktur!!!).

 

Kutsal Kitapları okuyanlar için tebrikler!!! Kitab-ı Mukaddes gecenin yıldızları gibidir, Kuran-ı Kerim ise günışığının Güneşi gibi!!!

 

Havariler Müslüman Yoldaşlarımızdırlar!!! Aziz Petrus’un adı Mustafa’dır!!! Aziz Yuhanna ise Yahya!!! Havari Devrimci Simun da Abdullah!!! (as…) gibi.

 

Bedenleriniz Mişkan Çadırı gibi birer tapınaktırlar!!! Baş Ahid Sandığı, Göğüs Kafesi El-Kuds, Kalp de Başkahin’dir!!! Gastrointestinal Sistem (Sindirim Sistemi) ise Cemaat için Mezbah’tır!!!

 

Siz yer, içer, karın doyurursunuz; fakat hayvanlar, bitkiler ve tabiat; bedenlerinize Tapınak olarak kurbanlarını sunarlar!!! Kutsal Ruh (Ruhulkudüs) as ile mukaddes olun!!!

 

devamı haftaya …  

 

Dr. Ömer Nasuhi Bildik

31 Mayıs 2015

– Haber Lotus –

HLotus

7 thoughts on “Şehadet 1

 1. “La Havle vela Kuvvete, vela Kudrate, vela Keramete, vela Şefaate, vela İradete illa bİLLAHil Aliyyil Aziym!!!”
  (Yücelik ve Azametin sahibi ALLAH’tan cc başka ne bir kuvvet, ne bir kudret, ne bir keramet, ne bir şefaat, ne de bir irade sahibi yoktur!!!)
  Amentü Billahi ve Tevekkeltü ilAllah…. Amin.

 2. El-Mehdi nedir, kimdir?! Kabe’de Hz.Yusuf’a as sordum; “Hel Ente tü’min El-Mehdi?!” “İnanıyor musun Mehdi’ye?!” diye. Cevabı “Ena A’min!” “İman ediyorum!” oldu. İtikadım “İslam”dır; teslim oldum, ben iman edenlerin ilkiyim!!! Hz. İsa as “Göklerin Melekutu” içinde, bulutların üzerinde zuhur edecek, kuşkusuz! İman edenlerin evveliyim!!! Baba (Allah cc) İsa Mesih’i as Ruhulkudüs as ile teyid etti. Eğer Mehdi as Ruhulkudüs as ise kim inkar edebilir?! Eğer Ahmed as yani Ruhulkudüs as namına bir Elçi ise Muhammed as tahtında bir Zat olacaktır Mehdi as. Misyonu Kral Mesih İsa as için bir İslam davetçisi ve hidayet rehberidir. Ben zaten iman ediciyim! Şehadet ettim! Şahidlerdenim!… Davamızın sonu alemlerin Rabbi Allah’a cc hamd’dir!!!…

 3. Kıyamet Alametleri “Eşratüs-Saah” bahsi kübra ve sugra yani büyük ve küçük alametler olarak iki kısımdır. Kıyametin küçük alametlerinin tümüyle zahir oldukları hususunda ittifak olduğu gibi büyüklerinin de henüz zuhur etmedikleri dahi böyledir. Ne var ki son büyük alametin Güneş’in batıdan doğması olduğu kabul görse de ilk büyük alametin hangisi olacağında bir görüş birliği bulunmaz. Mehdi yahut Dabbetülarz mı öncedir derken Avusturalya kıtasının yangınının kıta çapında oluşunu Uydu görüntüleri gözler önüne serince ilk büyük Kıyamet alameti sıralamasında Şark cihetinden göğe yükselecek bir ateşin zuhuru hafızamda canlanıverdi. Büyük alametlerin dağılan bir tesbihin taneleri gibi ardarda geleceği rivayetleri de bu bahislerde yazılıdır…

 4. “Saints of Latter Day” Mormonlar diye bilinen “Son Günün Azizleri” yahut “Nazareens” diye bilinen Yahya İmanlıları… “Nur Talebeleri” hep Ahirzaman yolcularının adları. Bizler dahi tabiatın ışığıyla Hakikat arayışçıları tahkik ehli imanlı gençlerdik. İmanımız ve ideallerimiz öylesine güçlüydü ki her sabahın şafağına bir “İslam Devrimi” heyecanıyla uyanırdık. Ve birgün, bir Kadir Gecesi’nde; “Göklerin Melekutu” içlerinde karanlık gecelerin Nur’lu sabahında dirildik yeniden. “Tevellüd 24 Haziran 1984 Pazar, Kadir Gecesi sabahıydı İstanbul’da”. Anadan doğum tarihim ise 26 Ağustos 1966 Cuma sabah ezanlarıydı. Hz. Muhammed sav Efendimiz Eşi Hz. Hadicetül-kübra ve yanında kızı Fatımetüz-zehra olduğu halde beni tüm Ehli Beyti huzurunda takdim tarihi ise 1 Ramazan 1989 yılıydı, Medine-I Münevvere Mescidün-Nebevi’de… “HANİF İSLAM” dinini Kabe-I Muazzama’da Makam-ı İbrahim ile Kabe Kapısı arası bölgede bizzat İbrahim as tebliğ etti; o dem iman ettim ve teslim oldum!.. Bugün 54 yaşındayım, yürüyorum… Elhamdülillahi Rabbil-alemiin.

 5. Afganistan Hizb-i İslami Lideri Cihad Arkadaşım Mühendis Gülbeddin HİKMETYAR ile İstanbul’daki sohbet meclisimizde demişti; “Leysel-haberu kel-muayene!” (Görmek haberdar olmak gibi değildir!), Afganistan’a davet etmekteydi… Fizik bedenimle Afgan coğrafyasında hiç bulunmadım, Ruh bedenimle ise Adurrabburrasul SAYYAF ile birlikteydim kekik kokulu Afgan Dağları’nda… Fizik bedenimle çıkmadım Göklere, cansız bırakıp bedenimi Ruh bedenimle Göklerin Melekutu’yla birlikteydim. Yazdıklarım okurlarım için haber niteliğinde olabilir ancak, fakat benim için bizatihi müşahede yani muayene hüviyetinde. Allahü Teala ile hiç yüzyüze görüşmedim Huzuru’ndaki iki Ruh gibi; Kelamullah Mesih İSA as ve Ruhulkudüs Hazretleri as gibi. Ne var ki O Zevatın, Enbiya’nın ve Göklerin Melekutu olan Mele-I Ala’nın bir Sahabi’si ve Allahü Teala’nın tabiini olmakla şerefyab oldum. Davamızın sonu alemlerin Rabbi Allah’a cc hamdetmektir.

 6. Avustralya kıtası aylarca yandı ve uydularca bu büyük yangın görüldü. Yemen-Hadramut istikameti Doğu tarafı Avustralya kıtası cihetidir ki bahse konu ilk büyük Kıyamet alameti olarak tarafımdan burada vurgulanmıştı. Şimdi ise ikinci büyük Kıyamet alameti Deccal (Ante Christ) de zuhur etti. Zuhuruyla Mesihud-Deccal’in insan ne inden bir beni beşer olmayıp bilakis “Canavar” olan “CORONAVİRÜS-19” oluşu zuhuru (Komunist Çin, Vuhan) ile hızla tüm Dünyayı etkisi altına alması, milletleri karantina tedbirleriyle esir etmesi, öldürücü olması, S ve L olarak biri şaşı (mutant) versiyonu, adının taçlı yani “Mesih” anlamını taşıması, yaydığı korku ve dehşet yanısıra üzerinde 19 rakamıyla damgalanması da Müddessir (Sır Gizleyen) Süre mucibince “Cehennem” çağrışımıyla sonuçta insanlar arasında İlahi bir imtihanın yaşanmasıyla karakterize bir hal almıştır. Kuşkusuz Allah’ın cc izniyle ölüleri dirilten ve hastaları sağaltan Mesih İsa’nın as nefesiyle bu Deccal (Ante Christ) fitnesi de yok olacaktır. O nefes belki kızılötesine karşı morötesi olacaktır. Kıyametin üçüncü büyük alameti in zuhuru da dağılan tesbih taneleri gibi ardarda kapıdadır. Kulağı olan işitsin!

  1. Eskatoloji açısından gelişmeler ilgi uyandırıcı bir tarzda gelişiyor. Öyle görünüyor ki şartlar CORVİD – 19 için “Deccal’ın Cehennemi” olarak şekillendiren www yani 666 tamgası da BİLL GATES için. Ve hakikatin savaşçısı ABDULLAH ÇİFTÇİ de bir 12. İMAM Hz. Mehdi as misyonunu temsil ediyor!…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.