Şehadet 13

sehadet13

İnsan bilinçdışı/bilinçaltı iki kutbu Musa as (Tevrat-ı Nur) ile Davud as (Zebur-u İlahi) olan Eski Ahid üzerine kuruludur!!! ‘Zikr’ hatırlama demektir!!!

 

İnsan bilinci/bilinç aydınlığı ise iki kutbu Mesih İsa as (İncil-i Şerif) ile Muhammed sav (Kuran-ı Kerim) olan Yeni/Son Ahid üzerine kuruludur!!!

 

Bilinçdışı/bilinçaltı için Kanun (Şeriat) Musa’nın as Zikri Torah/Tevrat-ı Nur, bilinç aydınlığı için Kanun (Şeriat) ise Muhammed’in sav Vahyi Kuran-ı Kerim’dir!!!

 

Yeni/Son Ahid ile Eski Ahid arasında veya İnsan bilinç aydınlığı ile bilinçdışı/bilinçaltı arasında bir Ekliptik Açı farkı vardır!!!

 

Bilinçdışı/bilinçaltının kutupları Güney’den Kuzey’e, bilinç aydınlığının kutupları ise Doğu’dan Batı’ya’dır!!! Kübik Haç Tavaf olup Sema’dır!!!

 

Evrensel Tavaf/Sema bilinçdışı/bilinçaltından bilinç aydınlığınadır; Güney-Kuzey, Doğu-Batı ve saat dönüş istikametinin tersi yönünde sağdan sola doğrudur!!!

 

Tavaf Evrensel Sema olup Kutsal Kâbe etrafındadır; Secdegâh olan ‘Mukaddes Öpüş’tür!!!

 

Tavaf Sa’y ile mukayese edildiğinde döngüsel çemberi teşkil eden ışınsal vektörlerin Ekliptik Açı farkı üzerinden daimi sünnetidir!!!

 

Yeni/Son Ahid ile Eski Ahid arasında Ekliptik Açı nisabında sünnet farkı vardır!!! (SN – EW & RL) Hanif İslam!!!

 

Bilinç aydınlığı Tavaf iken, bilinçdışı/bilinçaltı kendi üzerine katlanmış meşakkatli bir doğruparçası yol olup Ebal & Gerizim Tepeleri arasında gider gelir!!!

 

Bilinç aydınlığı bilinçdışı/bilinçaltının ekranında; sağ ile solun yer değiştirdiği bir ayna görüntüsü olarak karikatürizedir!!!

 

Bilinç aydınlığının kutupları İnsan ve Kartal gibidir; bilinçdışı/bilinçaltının kutupları ise Sığır ve Arslan’a benzer!!! Haç üzerindeki x & y eksenleri olarak sadeleştirirsek, bilincin koordinatları; Cs & Sc düzlemi olacaktır!!!

 

Çocuk için Anne bilinçdışı/bilinçaltı, Baba ise bilinç aydınlığıdır!!! Karısı geceyi sembolize ederken Kocası da günışığının sembolüdür!!!

 

‘Şehadet’ yazılarım ‘Herşeyin Teorisi’dir!!!

 

Mezartaşı Bilginler ile aramızda köklü bir fark var!!! Onlar kitaplarda okuduklarını öğretiyorlar, ben ise gördüklerime şehadet ediyorum!!!

 

Mişkan Çadırı içerisinde; ‘Kudsül-Akdas’ bölümündeki ‘Ahid Sandığı’nın yanısıra, ‘Kuds’ bölümünde ‘Menorah / Yedi Kollu Şamdan’ ile ‘Huzur Sofrası’ da bulunur!!!

 

Huzur Sofrası Kuzey’e yerleştirilmiş olduğu halde, Menorah / Yedi Kollu Şamdan tam zıt istikamette Güney’e yerleşiktir!!!

 

Sa’y iki kutup arasındadır; Güney & Kuzey; Menorah & Huzur Sofrası; Arslan & Sığır!!!

 

Bilinçdışı/bilinçaltı için Arslan, bilinç aydınlığı içinse Kartal eksen figürlerdir. Bilinçdışı/bilinçaltı için Sığır, bilinç aydınlığı içinse İnsan ideal modellerdir!!!

 

Proteinlerin ölü ya da canlı olduklarının turnusolu; ışığı sağa yahut sola kırmalarıdır!!! Kutsal Kâbe (canlı protein misali) etrafındaki Tavafı (ışığı) daima sola kırar; işte bu Hayat/Diriliş Yolu’dur!!!

 

Hikmet ilham eder ki Güney aydınlatıcıdır, fakat meşakkatlidir; Kuzey ise zenginliktir!!! Zaferin Yolu; Güney – Kuzey, Doğu – Batı istikametli vektörler ile Sol’a kırılan Işık’tır!!!

devamı haftaya …

Dr. Ömer Nasuhi Bildik

23 Ağustos 2015

– Haber Lotus –

HLotus

4 thoughts on “Şehadet 13

 1. KABE YÖNLERİ
  Rükn-ü Yemani “Kıble” yönü olup Oğlak Dönencesi ve 21 Aralık tarihini temsil eder. Hacer-i Esved ise “Gündoğusu” olup Yengeç Dönencesi ve 21 Haziran tarihini temsil eder. Tam ortası yani Müezzin Mahfili ciheti ise Ekvator çizgisi “Ekinokslar” olup 21 Mart ile 23 Eylül tarihlerine karşılık gelir ve arayön olan “Keşişleme”dir. Tam karşı istikamette yeralan Hicr-i İsmaili ortasındaki Altınoluk “Karayel” arayönüdür. Hacer-i Esved’den yani Rükn-ü Omani’den Tavaf yönünde ilerleyip Makam-ı İbrahim’e ulaştığımızda “Poyraz” arayönündeyiz. Tavaf istikametinde Hicr-i İsmaili başlangıcındaki Kabe köşesi Rükn-ü Iraki ise “Yıldız” yönüne bakar. Kuzey Yıldızı Safa-Merve “Meridyen” üzerindeki Merve tepesidir. Safa tepesi de Meridyen’in karşı kutbu olan Kıble yani Güney yönünü temsil eder; Kabe’nin Kudüs istikametindeki Altınoluk istikametiyle Safa-Merve “Sa’y” meridyeni yani Mekke-Medine istikameti arasında “Ekliptik Açısı” kadar açılım farkı vardır. Safa-Merve Sa’y istikameti Oğlak Dönencesi üzerine fiksedildiğinde Kabe’nin Altınoluk ekseni Ekvator düzlemi gibidir. Tavaf istikametinde Hicr-i İsmaili Kabe’nin “Yıldız” köşesinden başlayıp Altınoluk “Karayel” arayönü üzerinden ilerleyerek Kabe’nin “Günbatısı” köşesine değin bir kavis çizer. Kabe’nin Günbatısı köşesi “Rükn-ü Mısri” ile Kıble yönü olan “Rükn-ü Yemani” köşesi arasındaki yani Kızıldeniz ortasındaki arayön de “Lodos” cihetini teşkil etmektedir. Dünya Güneş etrafındaki Tavaf seyri esnasında Oğlak Dönencesi’ndeyken (21 Aralık) Salat’ının “Kıyam” evresindedir, Ekinokslar üzerinden geçerken (21 Mart ile
  23 Eylül) “Rüku” eder, Yengeç Dönencesi’ndeyken (21 Haziran) da Salatı içinde “Secde” halindedir. Dünya Ekliptiği Oğlak Dönencesi üzerinde Güneş karşısında tam dik yani Dünya Kıyam evresinde olduğu zaman Dünya’nın Sa’y Meridyeni “Ekliptik Açı” kadar sağa kaymış konumdadır ancak Dünya Ekvatoryal Düzlemi Güneş karşısında tam dik konuma geldiğinde yani Ekinokslarda Dünya Sa’y Meridyeni normal halini alır; Güneş ışınları Yengeç Dönencesi üzerine dik geldiğinde Dünya Güneş karşısında Secde halindedir ve böylelikle de Altınoluk-Kudüs ekseni Ekliptik Açı kadar sola yani Güney yönünde eğilmiş olarak tam Vatikan yönü üzerindedir.
  İslam Kozmolojisine ithaf ediyorum.

 2. “Ma-sır’ın deliğinden Ba-sır’ı görmek!” kelam-ı kibarı ne anlatır!? Evvela kelamı doğru bir hat ile yazmak gerekir ki anahtar kapının kilidi üzerindedir. Örn; “Mumya” kelimesini “Mim-ya” olarak yazarak işe başlamak sır kapısına adım atmaktır. Yukarıdaki sufi hikmetin hattında Mısır ve Basra dikkati çeker. Kabe kozmolojisi üzerinde Rükn-ü Mısri ile Basra ciheti Makam-ı İbrahim’dir sözkonusu olan yerler. Coğrafyada Kızıldeniz’in başlangıcından taa Basra Körfezi’ne kadar olan Ceziret-ül Arab yarımadası konumlanır. Yön olarak Günbatısı’ndan Poyraz’a yönelimdir. Vakit ise akşam karanlığının başladığı andan veya bir insan hayatı için ölümün gecesi geçilip dirilişin yaşnarak yeniden Güneş’in yükselmekte olduğu Kuşluk vaktinin ergen dinçliğidir. Hiç kuşkusuz Ma edatının sırrını kitaplarımızda İsa Mesih’in hakikati bağlamında çok işledik; Ba harfi ise hurufi ve melamilerde iyi bilinen noktanın sonsuzluğu sırlarındandır.

 3. Rene GUENON (Abdulvahid YAHYA)’nın bir “Schoolar” olarak ihya ettiği “Philosophia Perennis et Universali” (El-Hikmet El-Haide/ Evrensel Ezeli Hikmet) ekolü çerçevesinde telif etmiş olduğu “Haç’ın Gizemciliği” adıyla türkçeye de tercüme edilen bir eseri mevcuttur. Bu satırların yazarı da telif ettiği eserleriyle bu filozofi alanına İslam Kozmolojisi ve Kabe’nin Gizemciliği başlıklarında yeni katkılar sunmuş olmanın bahtiyarlığı içindedir. Burada küçük bir noktalı virgül ile “Mukaddes Öpüş” olan “Istavroz çıkarma” konusuna bir pencere açacağım. Makam-ı İbrahim’i musalla edinen bir kimsenin Kabe’ye gösterdiği hürmet ve mukaddes öpüş İnsan denilen Mişkan Çadırı üzerindeki Kuds bölümü olan Diaphragma üstündeki bölmede Kudsül-Akdas huzurunda gerçekleşir. Sağ takdis eli sol taraftaki Kalp üzerindedir; sonra Kelam’ın zahir olduğu Buhurdanlık olan Akciğerler’in iki boynuzu dudaklarca temsil olunan Zemzem kuyusunun sağ el ile istilamından sonra yukarıdaki Kudsül-Akdas’ın Kabe Kapısıyla temsil olunan Yüz Kutsal Perde’sindeki İki Kerubi olan Kaşlar’ın ortasındaki alın süvesi sağ el ile istilam edilerek aşağıdaki Kuds kapısı olan Diaphragma bölmesi de sağ el ile meshedilerek istilam edilir. Böylece Sağ elin Kuds bölümünün sağ Akciğer tarafı ile soldaki Kalp tarafının da takdisiyle “Mukaddes Öpüş” tamamlamış olur. Kalp Kuds bölümünde Başkahin’in makamıyken Kafa ise Ahid Sandığı konumundadır.

  1. İslam Kozmolojisi açısından Kitab-ı Mukaddes üç boyutlu mekanı temsil eden Küp sembolü ile Kabe’de Kudsül-Akdas (Ahid Sandığı) olarak temerküz ederken, mekanın erimesi yani Kitabı Mukaddes’in hermönetiği Yeni İlahi olarak Tavaf alanı Akciğerler (Buhurdanlık) ile zamanın Zemzem kuyusunda damıtılmasıdır. Kuds bölümündeki Buhurdanlık ile Huzur Sofrası; Güney-Kuzey yani Safa-Merve istikametinde konumlanmıştır. Zemzem Kuyusu olan Buhurdanlık Güney, Huzur Sofrası olan Makam-ı İbrahim (Halil İbrahim Sofrası) da Kuzey cihetlerinde yer alır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.