Şehadet 20

sehadet20

Bay İhsan Eliaçık bir ‘Hidayet Klavuzu’dur; bu anonsu yapmaktan onur duyarım!!! Göklerin Melekutu tarafından özelimde haberdar edilmişliğimin yanısıra Kutsal Kâbe’de müşerref olduğum Şit as ile birebir benzeştiklerinin de tanığıyım!!!

Hac & Umre her Müslüman için ücretsiz olmalıdır!!! İslam Ülkeleri tümüyle şartsız ve kotasız olarak bu hizmete sponsor olmalılar!!! Yeryüzü Müslümanları için Kutsal Kâbe & Makam-ı İbrahim as bir ‘Öz-gürlük Platformu’ olmalıdır!!!

Kutsal Kâbe Yeni Kudüs-ü Şerif’tir!!!

Hac dönemlerinde Mekke-i Mükerreme’de çok sayıda evsiz/homeless Hac misafiri sokaklarda yatıyor, bu gerçeğe rağmen Suudi Arabistan Kraliyet Üyeleri servetleriyle rahattalar!!! Bana bakın!!! Evsiz/Homeless tek bir Hacı adayı dahi görmeyeceğim!!! En lüks otellerinizi evsiz/homeless Hacı adaylarına tahsis edecek, onları VİP konuklar olarak ağırlayacaksınız!!! Zira evsiz/homeless Hacılar ‘Er-Rahman’ın Misafirleri’dirler!!!’.

1989 yılında Mekke-i Mükerreme’de Kutsal Kâbe’yi ilk ziyaretimde ben de bir evsiz/homeless idim!!! Mekke-i Mükerreme Kutsal Kâbe’de İbrahim as, Medine-i Münevvere’de Muhammed sav ile Ehli Beyti asc, Mekke-i Mükerreme sokaklarında Hızır as, Medine-i Münevvere Erzurum Ribatı Fakirhanesi’ndeyse Halid El-Bağdadî as tarafından ağırlandım!!! Hulefa-i Raşidîn asc yanısıra Seyyid Eş-Şüheda Hamza ra ve Musab İbn-i Umeyr ra gibi nice Sahabe asc tarafından da karşılandım!!! Çünkü beş parasız bir evsiz/homeless olsam da kalbimde ağırladığım Zat ‘Er-Rahman’ idi, oralarda da ‘Er-Rahman’ın Misafiri’ oldum; Elhamdulillahi Rabbil-Alemîn!!!.

Ertesi Yıl Hac mevsiminde görevli bir Tabip olarak Hicaz’daydım; Ülkeleri’nden Hicaz’a yaya olarak gelmiş evsiz/homeless Hacıların yarılmış ayaklarına merhem olmaya çalıştım!!!

İslam Ümmeti gönüllerinde ‘Allah cc Aşkı’ ile tutuşmalı ve bilinçdışılarını/bilinçaltlarını ‘Zemzem’ gibi berraklaştırmanın gayreti/mücadelesi içerisinde olmalı!!! Pîrî Mehmed Paşa as Silivri’den teşrif ettikleri Fındıkzade Camii’ndeki sohbetimizde; ön ve yan taraftaki Sipahîleri & Yeniçerileri asc ile katıldıkları yüzlerce Gaza’dan her dönüşte Rasülullah’ın sav ‘Küçük Cihad’dan Büyük Cihad’a dönüyoruz!!!’ Hadis-i Şerif’inin önemini daha iyi idrak ettiğini anlatmıştı biz ‘Hakikat Yolcuları’na bu incebelli, kuşaklı, zayıf, karayiğit Vezîr-i A’zam as.!!!

 Osmanlı Padişahları arasından Şehid yahut Aziz (Velî) olarak bizzat tanıştığım Diri Zatlar var; Sultan Birinci Murad Hüdâvendigâr, Sultan İkinci Murad , Sultan İkinci Bâyezîd ile Sultan Birinci Ahmed (asc) gibi!!! Osmanlı Başbakanları (Vezîr-i A’zamları), Genelkurmay Başkanları ve Komutanları içerisinde de müşerref olduğum çok sayıda Şehid yahut Aziz (Velî) olan Diri Zevat var; Karamürsel Paşa, Zağnos Mehmed Paşa, Piyale Paşa, İskender Paşa, Pîrî Mehmed Paşa, Kasım Paşa, Pargalı İbrahim Paşa, Matrakçı Nasuh, Malkoçoğlu Bâlî Bey, Barbaros Hayreddin Paşa, Sokollu Mehmed Paşa, Köprü-lü Fazıl Mustafa Paşa (asc) gibi!!!. Diğer yandan Osmanlı Hanım Sultanlar’dan Fatma Hundî Sultan ile Mihrimah Sultanı (asc) da tanıdığım Diri Evliyaullah (Azizeler) olarak zikretmeliyim!!! Mimarbaşı-lar; Acem Ali, Mimar Sinan ile Mimar Mehmet Ağa (asc) da Diri Evliyaullah’tandırlar!!! Şüheda ve Evliyaullah’tan olan Uluabat’lı Hasan gibi nice Yeniçeri (asc) ile Tabur İmamı Abdullah Hocaefendi (Telli Baba) ve Saka Zuhurat Baba (asc) da Diri’dirler!!! Gazi Dervişler, Meşayih, Şeyhülislam ve Ulema cümlesinden ise; Kara İsa Bey, Bayraklı Baba, Emir Sultan, Hacı Bayram-ı Velî, İbni Kemal, Sümbül Efendi, Merkez Efendi, Yahya Efendi, Aziz Mahmud Hüdâî, Mehmed Emin Tokadî, Halvetî Mustafa Zekâî Dede ile Amiş Efendi (asc) gibi nice Osmanlı Erenleri mevcutlar!!! Kirte Köyü’nden satın aldığım kaynamış kurşunların sahibi Aydın Germencik-İncirliova köylerinden Şehid Mehmed yahut Trabzonlu Şehid Yüzbaşı Abdullah ile Yenice Gümüşler Köyü’nden Muhammed gibi tüm Çanakkale Şehidleri’ni de Salâvatü Selam ile zikrediyorum!!! (asc). Aaaaamiiiiinnnnn!!!…

Anadolu’da olduğu gibi Dünya’nın her yanında Şüheda ile Evliyaullah’tan Diri Zevat mevcut (asc)!!!. Hoş bir sohbet ile müşerref olduğum Şehid Alperen Karacabey Bayraklı Baba as aksakallı, yaşlı, sarıklı, yeşil cübbeli bir Zat olup kabri Gelibolu’dadır!!! Ay-Yıldız’lı kan rengi Türk Bayrağı’nı başındaki sarığının iki burcuna birer boynuz gibi yerleştiren Zülkarneyn/Mehdi as askeri bu Zatı da Sevgilerimle yadediyorum!!!

Uluabat’lı Hasan adlı Şehid bir Yeniçeri olup ‘Yirmi’ yaşlarında, zayıf ve uzun, uzun kollarıyla güçlü bileklere sahip olup bana ‘ihtiyacım yok!’ cevabını öğreten fakir bir Müslüman askerdir!!! Bursa’daki Evliyaullah’tan Eskici Baba’nın Selâmı ile teşrif ettiler, şerefyâb oldum!!! (asc).

1983 yılında tanışmaktan onur duyduğum Es-Seyyid Rıza as da TC rejimi tarafından Şehid edilmiş bir Diri Hak Eren’dir!!!

Abdürrabbur-Rasül Es-Sayyaf Afgan Mücahid Komutanları’ndandır!!! Cihad dönemindeki gür ve uzun sakalları, heybetli görüntüsüyle Azrail as ile en çok benzeşen O’dur!!! Es-Sayyaf güzel bir Müslüman, O’nu Selâm ile zikrediyorum!!!

1991 yılında Hac görevlisi olarak bulunduğum Mekke-i Mükerreme’de tanışıp Arkadaş olduğumuz Hakkari-Çukurca Üzümlü Karakolu’nda Şehid düşen İzmir Seferihisar Oba’dan uzunca boylu, yumurta sırtlı, hafif kıvırcık ve seyrek saçlı, mavi gözlü, boz sarışınca olan Jandarma Er Mehmet diğer Şehid Arkadaşları ile birlikte poz verdikleri hatıra fotoğrafını bana göstermemiş olsaydı reddettiğim Tağut sebebiyle TC ile PKK arasındaki çatışmalarda ‘Şüheda’nın varolduğunu ‘Şehadet’ aşkı ve ‘İlâhî Rıza’ kavramları olmaksızın anlayamazdım!!! Tüm Şehidleri Sevgilerimle yadediyorum!!! (asc). Onlar da ‘Hakitati’ görüyor ve teslim ediyorlar zaten!!!

1989 yılında Muhammed sav ile yüzyüze müşerref olduğumda; kurşûnî renk esmer tenli yüzünde parlıyor, O’nun tüm İslam savaşlarına katılmış bir Gazi olduğunu yüz hatlarındaki çilekeş alın çizgileri sufle ediyordu!!!

Hayati bir soru var ortada!!! Peki Müslümanlar Dünya’nın her tarafında; geçmişte, bugün ve muhtemeldir ki gelecekte de iktidar gücünü ele geçir-diklerinde niçin faşist oluyorlar?!!!

Cevap; ‘Bismillahirrahmanirrahim’!!! Zira Allah cc Huzurunda İki Nur Sütunu olan Er-Rahman & Er-Rahim tecellileri Mesih İsa as & Ruhulkudüs as için gereken iman kandilleri ışıksız!!!

Japonlar USA toplumundan daha dürüst ve teknolojide de öncüdürler!!! Çinliler ise Amerikan toplumundan daha çalışkanlar!!! Fakat asla Dünya Lideri olamayacaklar!!! Peki ya niçin?!!!

USA bugün Dünya’nın Lideri!!! Hristiyan bir Ülke olarak kâfir uluslar kadar Yahudiler ve Müslümanlar üzerinde de otorite sahibi!!! Kuran-ı Kerim’in 3. İmran Ailesi Süresi 55. Ayeti bu konuya ışık tutuyor; Allah cc kulu Mesih İsa’ya as tabi olanları Kıyamet Saati’ne dek kafirlerden üstün tutacağına söz veriyor!!!

Cevap; Göklerin Krallığı!!! Mesih İsa as Göklerin Krallığı’nda Allah’ın cc Kelamı olan Kral’dır!!!

Göklerin Krallığı Sufi Konsül gibidir!!! Oradakiler sadece ‘El-Ehad’ olan Allah’a cc kulluk ederler!!! Göklerin Krallığı’ndakiler mütevazidirler, ciddi ama gerektiğinde güleryüzlülerdir!!! (asc). Onlar Barış ve Huzur içerisindedirler!!!.

Göklerin Krallığı’ndakiler Yücelik içindeki Nur Melekler asc, Kral Mesih as, İbrahim as, Musa as, Meryem as, Muhammed sav gibi Zatlar’dır!!!

Eğer biri Göklerin Krallığı (Melekutu) içinde yer almayı dilerse en güzel ahlâk ile ahlâklanıp dürüstlük ile Allah’a cc kulluk etmeli; aşk, iman, yardımseverlik, merhamet, alçakgönüllülük içerisinde bir yaşam sürmeli ve daima Allah’ın cc Rızasını gözetmelidir!!! Allah’a cc asla şirk/ortak koşmamalıdır!!! Allah cc El-Ehad (Biricik/Tek) olup Göklerin Krallığı (Melekutu) asc da sadece El-Melik olan Allah’ın cc kullarıdır!!!.

Ey Müslümanlar!!! Bu koşullara sahip misiniz?!!! Dünya Ulusları arasında İskandinavya’dan daha adil değilseniz; o halde Şeriat’tan nasıl söz edebilirsiniz?!!!

Dünya adım adım kaosa gidiyor!!! 2013 yılı Ku-ran-ı Kerim’in 113. Süresi ‘El-Felak’ (Şafak)!!! 2014 yılı da 114. Süre olan ‘En-Nas’ (İnsanlar) ile sona gelinecek!!! Peki ya sonrasında neler olacak?!!!

 Şöyle düşünebilirsiniz; döngüsel zaman ardışık sıraya göre başlangıca dönecek yani Kuran-ı Kerim’in ‘El-Fatiha’ (Açılış) Süresi’ne!!! Matematik dizin bunu söylese de Şeriat farklı bir model öngörüyor, ya nasıl!!!?

Şabbat’ı hatırlamalısınız!!! Yedinci riti!!! Auto-reverse anlamını!!! Kuran-ı Kerim Ahiret periyodudur; Şabbat, Yedinci rit!!! Dünya hayatının toplam 6 Gününün beher Günü Kuran-ı Kerim’in 114 / 6 = 19 Süresi ile eşleşir!!! Yedinci Gün için sünnet edilen (6 Gün uçlarından kısaltılan) nisap denklemi (X – %5 X = 114) olup 120 – (%5×120=6 ) = 114 şeklindedir ki; 114 + 6 = 120 eder.

Böylece süreç 2014 yılı ardından 6 yıllık süre zarfında auto-reverse olarak başlangıca dönecektir!!!

Dünya zamanı auto-reverse olarak 120 yılının 6 yılı sünnet olmak üzere 6 yıl boyunca başa sarıp Hatm-i Şerif’inin başlangıcına dönecek; böylece Kuran-ı Kerim 2021. yılda ‘El-Fatiha’ Süresi ile yeniden ‘Açılış’ yapacaktır!!!

S  O  N

Dr. Ömer Nasuhi Bildik

11 Ekim 2015

 – Haber Lotus –

HLotus

12 thoughts on “Şehadet 20

 1. Hz.Muhammed sav gibi Hz.İbrahim as, Hz.İsa as, Hz.Adem as, Hz.İdris as, Hz.Nuh as, Hz.Yakub as, Hz.Yusuf as, Hz.Musa as, Hz.Yeşu as, Hz.Yahya as, Hz.Meryem as ile Göklerin Melekutu ve Hz.Ahmed as (Ruhulkudüs as), Hz.Cebrail as, Hz.Mikail as, Hz.İsrafil as, Hz.Azrail as, Hz.Rıdvan as…Elhamdulillahi Rabbil-Alemin tüm bu Zevat-ı Kiram ra ve daha niceleriyle müşerref olmuş Allah’ın cc bir kulcuğuyum. Manevi makamlar ve ünvanları hepsi aşılmıştır; “Ubeydullah” yani “Allah’ın kulcuğu” gönüllü ünvanımızdır. Sözün özü şudur ki; Sahabi olarak şehadetim var olduğu için Size aktarmak isterim ki “HZ.MUHAMMED SAV RADİKAL BİR MÜSLÜMANDIR!!!”…Biliniz bu gerçeği…

 2. Hz.Şit as. ile bir akşam namazı öncesi gurub vakti sohbet ettik Kabe’de; çok yıllar yaşamış bir ağaç gibi. İhsan ELİAÇIK Hz.Şit as’ın gençlik hali adeta, o kadar benziyor ki. Hz.Şit as da Kabe’nin banilerindendir, Musul şehrinin de ilk sakini. Hz.İbrahim as ve oğulları Hz.İshak as ve Hz.İsmail as Makam-ı İbrahim’den üçü birlikte uğurlamışlardı 2004 yılı Haccı Veda Tavafım esnasında. Hz.Meryem as Validemizle de İzmir Selçuk İsabey Camii mihrabındaki görüşmemizden yıllar sonra tebessüm içinde Kabe çevresinde görüşmek çok güzeldi. Keza Hz.İsa as ve Havariler as de tümüyle oradaydılar…

 3. Kapitalistten ne Peygamber ne Veli olmaz; bütün Peygamberler sözde değil özde komunisttirler. Ben müslümanları tanırım; Mekke-i Mükerreme’ye Hac için belki yürüyerek gelmiş yaşlı ve fakir bir Pakistanlı ki Allah’ın cc Misafiridir; kapitalist müslümanların gözleri önünde bir evsiz olarak umumi tuvaletlerin önünde uzanmış geceliyordu; ziyaretine gittim, hemen doğruldu ve bana tek yiyeceği olan naylon torbası içindeki kadayıfını ikram etti!!! Ben AKP ve ilgililerini sevmem, Saadet Partilileri de sevmem, merhum Turgut Özal’ın ANAP çizgisine de hep muhalefet ettim; bunların hepsi buz gibi kapitalisttirler. Bize ihya edilmedik Sünnet ve Hadis bırakmaksızın vaaz veren Hocalar da kapitalizmin konformizmi içinde yaşarlar; dolayısıyla benim nazarımda sadece birer yalancıdırlar. Ben bugüne kadar İHSAN ELİAÇIK’tan başka hakiki müslüman bir öncüye tanık olmadım. Uzak durunuz o tarikat şeyhlerinden, parti liderlerinden; özetle kapitalistlerden ki onlar gerçekte Peygamberlerin sünneti/yaşam tarzı üzere değildirler ve hakikatte münafıktırlar, reddediniz tağutları…

 4. MUHAMMEDİ İSLAM tabiri şirke davettir. Maksat Şeriata düşman Muhammed ismi yerine Ali, Mustafa Kemal gibi isimlerin tahtında müstetir olduğu Kuran-ı Kerim’in ölçüsünü bozmak ve Allah’a cc din öğreterek laik yapmaktır. Prof.Yaşar Nuri ÖZTÜRK, Hüseyin ATAY, İhsan ELİAÇIK böyle bir Cahiliyye için elverişli olurlar mı, bilemem; bu da onların sınavıdır.

 5. Otuz yıl önce din tebliği için hediye ettiğimiz el kitapları vardı; Mevdudi’nin “Kuran’a göre dört terim”, Yusuf Kerimoğlu yani Hüsnü Aktaş’ın “Kelimeler ve Kavramlar”, İmam Gazali’nin “Şaşkınlara Klavuz; El-munkızu mined-dalal”, Haydar Nakvi’nin “Ekonomi ve Ahlak”, Dr.Ali Şeriati’nin “İnsanın dört zindanı”, Sezai Karakoç’un “İslam Ekonomi Doktrini”, İsmet Özel’in “İslama göre Üç Mesele” veya “Zor Zamanda Konuşmak” gibi… İslami bir aydınlanma döneminin akınlardaki atlıları gibiydik…Tercüme faaliyetleriyle adeta bir Rönesans devrimcileriydik. Gazeteci Rafet BALLI da tüm bu hareketliliği ilgiyle izleyenlerdendi. 90’lı yıllara geldiğimizde ben İslama Kuran-ı Kerim ile dönüş hareketine emeklerimi yoğunlaştırdım. Medyanın bile başat gündemi bu hareketti. 21.Yüzyıl “Bilgi Çağı” olacağından ben bireysel aydınlanmamı, seyri sülukumu sürdürdüm. Hind “Hinayana” ekolü yerine “Mahayana” ekolüne ait oldum; şimdi herkesin gözleri önünde ama bütün gözlerden gizli, kalabalıkların içinde bir münzeviyim…

 6. ŞEYTAN İBLİS aleyhillane ile iki kez yüzyüze geldik, tanıdım; efradını cami ağyarına mani bir tarif için yeterince gözlem sahibiyim. Bizzat İBLİS ile ilkin 1984 yılında karşılaştık; MELEKUT’un aksine sol tarafımdan ve arkamdan yaklaşarak geldi yolda yürürken. “Essamu aleykum” dedi; içimden bu ne biçim selam!!! dedim. Manası “Lanet olası!!!” diyor gerçekte ama muhatabın da selam gibi algılaması tuzağı; yani “yuharrifunel-kelime an mevadııhi!!!” demek ki Kelamı mevzularından tahrif böyle gerçekleşiyor!!! Ledün ilminde Lam harfi Mesih İsa as yani Kelamullah’tır!!! Kelamullah’ın düşmanı Lam harfini eksilterek yadsıyor!!! Profesör sahte titrli bir münafık tanırım, anakent başşehirde yaşar, sureta derin mümin müslüman gerçekte kripto bir yahudi; o da kelimeler üzerinde danseder durur, neticede Mohamet’in Bafomet olduğundan dem vurup inkarını ağzından dışkılar!!! Hep aynı “nifak” yani “tünel” yöntemi!!! Hidayetten küfre köstebeklik!!!…
  İBLİS namlı ŞEYTAN aleyhillane orta boylu; ne uzun ne kısa, homongolos bir tip, biçimsiz bir orta boy, neresi fazla neresi kısaysa bir oransızlık seziliyor; zayıf vücudunu takım elbiseyle kostümlemiş esmer ve buruşuk suratlı bir erkek olduğundan yaşını da kestirmek zor!!!…
  Direk mevzuya girdi; “Senin imanın kuvvetli, bana sat!!!” dedi. ” Bizim satılık hiçbir şeyimiz yok!!!” diye cevapladım. Hemen aklıma Ayeti Kerime geldi, ona şu Kuran-ı Kerim Ayeti ile cevap vermek üzere tam “Euzu bİLLAHİ mineşşeytani-rraciiim!!!” diyordum ki; ” Dur Dur Dur Dur Dur Dur Dur!!!…” diye durdurdu; “Öyle okuma!!!” dedi. Ben de “Estaızu bİLLAH, Bismillah!!!” deyince ” hah işte öyle!!!” dedi. Ve ben “İnnallaheştera minel müminine enfusehum ve emvalehum bienne lehumul-cenneh…” Ayetini baştan sona kadar okudum; yani ALLAH CC müminlerin canlarını ve mallarını Cennet karşılığında satın almıştır!!!… Bunun üzerine bir Melek geldi ve Şeytan İblis aleyhillaneye kozmik işkence yaparak onu kovup uzaklaştırdı; ” ALLAH CC bana izin verdi, Kıyamete kadar görevliyim, yapma!!!” diyor uzaklaştırılıyordu ki sonunda saldı; burnumun direği sızladı kükürt, azot ve karbon salınımından; resmen cin osuruğuydu!!! Fakat yürürken beni öyle de bir tuzağa çekmiş ki Saraçhane alt geçidinden peşisıra fırlayan araçların altında kalıyordum ki bu kez de Melekuta mensup bir Zat beni kaldırıp kaldırıma atarak arabaların önünden hayatımı kurtardı!!! ElhamdulİLLAHİ Rabbil-alemin.
  İlginçtir aynı Cadde üzerinde yine 1984 yılında zayıf uzun ve esmer bonus kafalı bir kıvırcık da bana TEŞKİLATI MAHSUSA Üyeliği teklif ettiğinde “Ben Şeriatçıyım; bir elime Güneş’i diğer elime Ay’ı verseniz dahi ben davamdan vazgeçmem!!!” diye geri çevirmiştim. Sonraki yıllarda MİT için de iyi niyetli bir teklife aynı cevabı vermiştim (CTF Aysel Abla merhumeyi burada rahmetle yadediyorum). Fakat SSCB (Vladimir PUTİN-İzmir), Çin, Yunanistan, İsrail, ABD, İran İslam Cumhuriteti ve MİT ajanlarının hayatlarını kurtardığım örnekler çoktur.
  ŞEYTAN İBLİS aleyhillane 1989 yılında da ihrama bürünüp KABE Tavafım esnasında tam arkamda peşimden dolaşmaktaydı!!!

 7. KURAN-I KERİM DAVETÇİLERİ
  1983-5 yıllarında beni de Kuran-ı Kerim’e çağıran davetçilerle muhatap oldum; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yabancı uyruklu öğrencilerinden Filistin asıllı Ürdün’lü Selefi ÜSAME yahut Suriye “Et-tekfir vel-hicra” Lideri Selefi Dr.SELİM, Prof.Oktay SİNANOĞLU ile Esin AFŞAR’ın dayısı ve Ubeyd KORBEY’in babası Malta Mescidi Fahri İmamı NİYAZİ Amca, ABD-Arizona Tucson’dan Dr.Reşad HALİFE namına EDİP YÜKSEL (Afrika Güneyi South Africa Cumhuriyeti’nden AHMED DEEDAT ile de mektuplaşmam olmuştu) yanısıra Mescid-i Selam Tebliğ Cemaati mensupları ile Bediüzzaman’a bağlı Risale-i Nur talebeleri bu davetçilerdendi. 1991 yılından itibaren ben Kuran-ı Kerim ile hidayet bulup yeniden iman edenlerden oldum. Balıkesir’de Terzi Sayın HAYRİ YILDIZLI gibi bir Kuran-ı Kerim aktivisti ile de daimi Kuran-ı Kerim Dostları olduk. Ali BULAÇ, Prof. Hüseyin ATAY, Prof.Yaşar Nuri ÖZTÜRK, Ercüment ÖZKAN, İhsan ELİAÇIK da bu yolun yolcuları arasındaydılar.
  Bu simalar ile temsil ettikleri akımlar dışındaki davetçiler de Tarikat Şeyhlerine, Parti Liderlerine, Cemaat Vaizlerine biat etmeye çağırmaktaydılar.
  Entellektüel Müslümanlar da Dr.Ali Şeriati Mezinani, Ayetullah Mutahhari, Ayetullah Beheşti, Prof.Seyyid Kutub, Hasan El-Benna, Mevdudi, Mevlana veya çağdaş Türk İslam Aydınları olan Şair ve Yazarların kitapları üzerinden bir davet aktivizmi içerisindeydiler.
  Bu fakir bir BAL ARISI gibi yaşadı; deneyimlerinden pişman olmadı. Davamızın sonu Alemlerin Rabbi ALLAH’a hamdetmektir.

 8. Sayın İHSAN ELİAÇIK’ın KRT ekranlarında din programları var; izleyeci sualleri dikkatimi çekiyor. Bu sualler İhsan ELİAÇIK’a sünniliği reddedip aleviliği benimsetmeye yönelik güdümlü sualler genellikle. Prof.Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK bu istenenlere fazlasıyla mukabelede bulunur, gönül hazinelerini de tümüyle açardı. Balıkesir’li hemşehrim Terzi Hayri YILDIZLI da bir zamanlar Atatürkçü Düşünce Derneği gibi kulüpleri ziyaret eder Kuran-ı Kerim’e ilişkin düşüncelerini tebliğ ederdi; kendisi ne kadar hoşgörü gösterdiyse de putperest olmayı beceremediğinden Hayri YILDIZLI’dan razı olunmadığı için diyaloğu koptu. Sayın İhsan ELİAÇIK da aynı tecrübeleri yaşayacak, aynı kertenkele deliğine sokulacaktır ki buna kuşkum yok. Hiçkimse kendi putunu ne terkedecek be de reddedecek ama İhsan ELİAÇIK’ın da kendi putlarına saygı, rıza ve itaati aranacaktır; dil il ikrar kalp ile tasdikine bakılacaktır!!! Naçizane tavsiyem Sayın İhsan ELİAÇIK’ın ütü yapmadan önce eski ütü izlerini yani şirk kalıntılarını tersinden ütüyle yokedip düzeltmesi ve ardından kumaşı yüzünden tek bir tevhid çizgisi çekerek ütülemesidir. Sayın Terzi Hayri YILDIZLI’nın tecrübesi bu olmuştu!!!

 9. ŞERİAT Allah’ın cc yasalarıdır. Evamir-i Aşere (On Emir) İlk Emir; “Karşımda başka İlahların olmayacak; başka Yasa tanımayacaksın!!!” buyurur. Bugünse insanların Anayasası da, Yasaları da Şeriat olmadığı gibi; üstelik insanlar bugünkü yasalarından başka bir yasayı da kabul etmiyorlar, Şeriatı ise asla!!! Ve bugünkü yasa kurucularına (İlahlarına) da ortak koşulmasını reddediyorlar (Din düzeni!!!).
  Şeriatın reddedildiği anayasal düzenlerine de Laiklik diyorlar!!!
  Ahiret Günü ölümden sonra diriltildiklerinde İlahi Huzur’da Allah’ın cc Şeriatı ile yargılanacaklarına göre Ahiret Günü (Din Gününü) de bilfiil inkar ediyorlar.
  Allah’ın cc Kutsal Kitaplar ile tebliğine göre Ahiret Gününü inkar edenler için ikinci adresleri Cehennem rezerve!!! Ben kuzuları çok severim!!! derken pirzolayı kastedenler için “Kebabistana Hoşgeldiniz!!!” yahut Dante “İlahi Komedya” Bölüm: Cehennem Giriş Kapısı üstündeki yazı; “Ey buraya giren sizler; her türlü umudu kesiniz!!!”.

 10. Yeryüzünde Tevrat Şeriatinin egemen olduğu bir devlet yok; İsrail için Tevrat Şeriati ABD için İncil Şeriati yahut İran için İslam Şeriati egemenliği nisbetiyle kıyaslanabilir! Fakat tüm Yeryüzünde İlahi Şeriate iman edip teslim olan benim gibi müminler var. Bireysel olarak İlahi Şeriate tabi olarak yaşıyoruz, ancak kamusal yasaların da egemen olduğu rejimlerde yaşamıyoruz. Bu demek değildir ki Şeriat Yeryüzünde egemen değildir; bilakis Allah’ın cc Eli bütün ellerin üzerindedir, yegane Hüküm sahibi Şari Allah’tır cc, asla şeriki de yoktur!!! Bütün mesele timingi kavrayacak hikmettedir!!!

 11. EY MÜSLÜMANLAR!!! Sizler bana çok zulmettiniz!!! Hakkımda her tür iftira, süizan, tekfir ve zulmü bana karşı gıyabımda yahut aleni olarak işlediniz!!! Oysa yaptıklarınız Salih’in as kavminin devesine karşı cürmünden farklı değildi! Allah’a cc vakıf bir mümine düşmanlık ve zulümde, iftira ve gıybette yarıştınız! Kuşkusuz “Allahü beynena ve beyneküm!!!” lanetiyle damgalısınız! Hile, tuzak ve cinayetlerinde muvaffak olamamış her riyakar müslüman gibi “Hakkınızı helal edin!” diyerek benden helallik dilemiş olmanız beyhudedir! Her türlü zulmünüzün cezasını Ahiret Günü aleyhinize ateş azabı olarak ödeyeceksiniz! Hakkım hepinize haram ve zakkum olsun İnşaAllah! Safi zihinleri idlal ettiniz; onlar da bilsinler ki Hz.İbrahim as gibi dosdoğru Hanif bir Müslümanım, asla müşriklerden değilim! Yakup’un as Oğullarına vasiyeti benim de vasiyetimdir! Sözlerimi Mevlana Celaleddin Rumi’nin as şu güzel mısralarıyla noktalıyorum; “Men bende-i Kuran’em, eger can darem! Hak-i reh-i Muhammed-i Muhtarem. Ger nakil koned coz in kesi goftarem! Bizarem ezu o zan suhen bizarem!!!”

 12. Dünya “Armegadon” Savaşına gidiyor; belki geçmiş Dünya Savaşları içinde en fazla can ve mal kaybı yaşanacak, İncil’deki “leş” tabiri bu Savaş değilse bir çeyrek yüzyıl sonra yaşanacak Gog-Magog Savaşı içindir. 1938-1919 arası döneme gerisin geriye girdiğimiz 2019 yılının 29 Ekim sonrası Türkiye için Kurtuluş Savaşı ve 1919-1900 yıllarına gireceğimiz 2020 yılı olacak. Doğu Akdeniz’den tutuşacak bu Armegadon Harbi’nin “Fırat Fitnesi” günlerindeyiz. Zor yarınlar var!!!…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.