Şehadet 3

sehadet3

Kutsal Kâbe’ye haccetmelisiniz!!! Hac pratiğini bir kafile (quantum) içinde gerçekleştirirken Zodyak içerisinde bir Burç veya seyelan içinde bir damla olmayı pratize edersiniz!!!

 

Kutsal Kâbe suyu sembolize eder; H2O!!! İki Hidrojen Alfa olup Oksijen de Omega’dır!!! Hacılar Kutsal Kâbe etrafında Tavaf ederlerken Alfa’nın iki köşesini selamlarlar; Su molekülündeki Hidrojen bağlarının Oksijen ile yaptığı açı uçlarını!!!

 

Alfa ve Omega Allah’ın cc mühürüdür; Allah’ın cc Eli’nin tuttuğu bu bağcı makası Kutsal Kâbe’dir!!!

 

Kutsal Kâbe Kalp’tir!!! Eğer işitecek kulağa sahipseniz Allah’ı cc zikreden bu Kalp ritmini Alfa ve Omega stetoskopunuzla duyabilirsiniz; arı uğultusu gibi!!!

 

Kutsal Kâbe’yi ziyaret ederek harmanilerinizi beyazlatın!!! Ebedi Başkahinimiz ve Fidye Kurbanımız Eş-Şehid Mesih İsa as orada bizimle beraber içimizdedir!!!

 

Mekke-Hac ziyaretinizde Ruhulkudüs (Kutsal Ruh) as tarafından Güneş ateşiyle vaftiz olun!!! Vaftizci Yahya as emekli değildir, bir Zemzemci olarak karşılaşabilirsiniz!!!

 

Nuh’un as Gemisi Mekke’de Arafat tümülüsü altındadır!!! Hacılar Arafe günü bu plato (cudiyy) üzerindedirler!!! Ararat/Arafat ile, Bekke/Mekke ile mutant kelimelerdir!!!

 

Oruç sadece Allah’a cc has kılınan bedenin ‘Eksi Değer’ Zekatı olarak dökülen içyağı takdimesidir!!! Kuran-ı Kerim Oruç Ayı olan Ramazan’da indirildi!!!

 

Zekat; varlığın Eksi Değer bölümünü, fakirlerin Kayıp Değer hakkı olarak adalet etmektir!!! Zekat her an taze, aktüel ve hayatboyu dinamik bir aktivitedir!!!

 

Musa as yiğit bir Müslüman modelidir!!! O beyaz sakallı, güçlü pazulara sahip, sol kolu üzerine siyah kayış dolanmış, tüm dikkati bakışlarında odaklı bir şahsiyettir!!!

 

Dua Atkısı olan Tallit veya Başörtüsü, Ahid Sandığı üzerindeki Kefaretgah Örtüsü’dür!!! Eğer Mesih İsa as’a gerçek bir iman sahibiyseniz bu Örtü kurtuluşunuz için kefarettir!!!

 

Kutsal Kâbe Allah’ın cc Huzuruna yönelerek dua için Kıble’dir!!! Mescidler de Kutsal Kâbe gibi Allah’a cc aittirler!!!

 

Size sıkça tekrarlamanız için en güzel şükran ifadesini öğretmek isterim; ‘Elhamdulillah’!!!

 

Muhammed sav şükür konusunda beni uyardı!!! ‘Şükran cezila!!!’ Çok teşekkür ederim!!! ifademe mukabil; ‘Eş-şukru Lillahi fekad, cezakumullahu hayran!!!’ (Şükür sadece Allah’a cc’dır; Allah cc Sizi hayırla mükâfatlandırsın!!!) diyerek sözün daha doğrusunu bana öğrettiler!!!

 

Muhammed sav İlahi Hikmet sahibiydi!!! Onun söz ve davranışları Hadis kültürü olarak mevcuttur!!! Onlar Kitab-ı Mukaddes’in çöldeki yakamozlarıdırlar!!!

 

Muhammed sav İbrahim’in as dini ve imanı üzereydi; bu İslam’dır!!! İbrahim as da dosdoğru bir Müslüman’dı; Nuh as, Şit as, Adem as gibi!!!

 

İslam parçalanmayı reddeder!!! İslam İbrahim’in as Kutsal Kâbe (Topuk) ile yüzyüze olan Ayakizi gibi Hanif bir Din’dir!!!

 

Eğer oruç tutarsanız dökülen içyağı takdimesiyle beden tapınağınızda bir mum yakmış olursunuz!!! Müslümanlar oruçları sebebiyle ışıldayan mumlarla nurlanırlar!!!

 

Evren Allah’ın cc imgeleminde sonsuz benzerleri gibi bir pencereden ibarettir sadece!!! Evet, bir imgelem yalnızca; fakat Musa’nın as Taş Tabletleri gibi Kutsal!!!

 

Yıldızlar Mişkan Çadırı olan Evren Bedeni’nde Kutsal Kitap Elyazması’nın harfleridirler!!!

 

Allah cc aşkı gözyaşıdır!!! Gözyaşı Ahid’in tuzu, kanın sünnetidir!!! Gözyaşı Eş-Şehid Mesih İsa’dır as!!!

 

Huzur Sofrası’nda 12 Ekmek vardır; Sizin Ahid Sandığı’nızda da 12 Kafaçifti Sinir Çekirdeği mevcuttur!!!

 

 devamı haftaya …

Dr. Ömer Nasuhi Bildik

14 Haziran 2015

– Haber Lotus –

HLotus

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.