Ana Sayfa > Dil

Sözüm özümdür

 Giriş: Dil, özün sözüdür. Özde ne varsa dilden de o dökülür. Bizim ilk dilimiz ilk sesini duyduğumuz ninnileriyle huzur bulduğumuz annemizin/anamızın dilidir. Sonra sokağımızın/köyümüzün/şehrimizin dilidir. Bu liste bize kattıklarıyla uzar gider. Ne mutlu bize ki Türkçe gibi ölümsüz bir dile sahibiz. J. Lohmann Türkçeyi “tarihsiz bir dil” diye nitelerken ne kadar

Tamamını Oku

Teoman Duralı’da Din, Hukuk, Kültür ve Medeniyet

Teoman Duralı medeniyet meselesini kültür kavramından hareketle almaktadır. Kültür kavramını da din ile ilişkilendirir: “Kültürün üç esası vardır: Yaşamak için zorunlu ihtiyâçların karşılanması hüneri ki, buna zanaat denir; ve beşerin hemcinsleri, canlı ile cansız doğal çevresiyle kaçınılmazcasına kurduğu ilişkiler ağı ki, bu da gelenekler ile görenekleri verir; ve nihayet, Yunanlıların

Tamamını Oku

Osmanlıca

Aslında her şey yazıya da fotoğraf olarak seçtiğim bu taşla başladı ve Konya yolculuğunu da unutmamak lazım tabi. Denizli’nin sanayi bölgesinde kalmış olan bir mezarlık var; İlbadı mezarlığı. Tarihi, Türklerin Batı Anadolu’yu fetih yıllarına kadar dayanır. Burada kimler medfun değil ki; hayatı filmlere konu olacak kadar ilginç bir kadın komutan Fatma

Tamamını Oku