Ana Sayfa > Eşarilik

Din ve Riyaset Arasındaki Çizgi

FİKİRLERLE  HADİSELERİN COĞRAFYA İLE İRTİBATI  II -Din ve Riyaset Arasındaki Çizgi- Yeni Selefilik tehditine karşı Hanefi Maturidi gelenek niçin öncelenmelidir, bağlamında bir önceki yazıyı şu sorularla bitirmiştik: “Hanefilik ve Maturidilik gibi müstakil ve özgürleştirici bir söyleme sahip olan Selçuklu siyasal aklı, Şii/batini okumalara karşı Eşarici çizgiyi niçin önceledi? Ya da Türkiye Cumhuriyeti yeni ve

Tamamını Oku