Ana Sayfa > Hazreti Muhammed (sav)

Felsefe öğretiminde Peygamberimizle yolda/yoldaş olmak

Giriş Felsefe, varlık (Tanrı-evren) bilgi ve değer üzerine rasyonel/tutarlı ve eleştirel düşünceler üretir. Bu anlamda var olması için başka bir varlığa muhtaç olmayan varlık diye tanımlanan Tanrı, insanlara dünyada refah, ahrette felahlarını sağlayacak ilkeler bütünü (ed-Din) ilk insan/peygamberler vasıtasıyla göndermiştir. Bu bilgelerin hayata nasıl aktarılacağını, uygulanacağını peygamberler (nebi/rasül) bizlere göstermiş, her

Tamamını Oku

Şehadet 6

Ey Müslümanlar!!! Sizler İbrahim'in as İslam dini üzere Hanif Müslümanlar değilsiniz!!! Bilakis Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Ehli Kitap Müslümanlar'sınız!!!   Ey Müslümanlar!!! Günah bağımlılığı içindesiniz!!! Cinayet, zina, yalan, hile, haram yeme, tutmadığınız sözlerle aldatma vb. Sizler El-Emin/Dürüst Muhammed sav gibi değilsiniz!!!   Adem as & Havva as Göklerdeki Cennet hayatında yasaklanmış narkotik bitki 'Hamr'

Tamamını Oku

Şehadet 3

Kutsal Kâbe'ye haccetmelisiniz!!! Hac pratiğini bir kafile (quantum) içinde gerçekleştirirken Zodyak içerisinde bir Burç veya seyelan içinde bir damla olmayı pratize edersiniz!!!   Kutsal Kâbe suyu sembolize eder; H2O!!! İki Hidrojen Alfa olup Oksijen de Omega'dır!!! Hacılar Kutsal Kâbe etrafında Tavaf ederlerken Alfa'nın iki köşesini selamlarlar; Su molekülündeki Hidrojen bağlarının Oksijen ile

Tamamını Oku

Ehl-i Sünnet Doktrininin Oluşumu – 1

Hz. Muhammed (asv)’in vefatını takip eden şartlar, üzerinde düşünmeyi gerektirmektedir. İslam’ın Mekke- Medine mücadelesi içinde yetişmiş Müslüman önderler bütün Müslüman coğrafyayı idare edecek bir yöneticinin seçilmesini elzem görmekteydi. O dönemin en önemli karakteristiği Peygamber (asv)’in yanında yetişmiş topluluğun ahlâkî ve dinî manada insanlığın görebileceği en kamil insanlar halinde temayüz etmeleriydi.

Tamamını Oku