Ana Sayfa > Hz. İbrahim

Şehadet 11

Kısas hayatın örgüsü için yılanın yılan ile düğümlenmesidir!!! Ebedi Başkahin Mesih İsa'nın as kurbanlığına iman ile Allah'a cc sunulan dualar; Melekler eliyle, kudretle icra edilir!!!   İnsanların (humankinds) çoğu şu ölümlü Dünya'da cezalandırılmayı kesinlikle haketmektedirler!!! İkinci ölümlü hayatları ise ebedi Cehennem azabı olacaktır!!!   İbrahim'in as üç Eşi vardır; Sarah Öz-gürlük / İmminent için,

Tamamını Oku

Şehadet 10

Dikkat!!! Ahiret'te insanların (humankind) çoğu Cehennemliktirler!!! Sadece Allah cc Aşkı ve Rızası için yaşamalısınız!!! Siz öyle misiniz; yoksa değil mi?!!!   Ey insanlar (humankind)!!! Heykelperestlikten ve Allah'a cc şirk koşmaktan tevbe edin!!! Allah'ın cc Aşkı ve Rızası için salih/asil ameller sunmalısınız ki Ahiret için 'Nur'unuz olsun!!!   Eğer sadece Allah cc Aşkı ve Rızası

Tamamını Oku

Şehadet 8

Kadir Gecesi; 1000 ay = 83 yıl + 4 ay olup Musa'nın as Sîna/Tûr Dağı'nda Peygamberlik makamına erişmesidir!!!   Göklerin Melekutu Allah'a cc secde kılmak ve Kuran-ı Kerim'i hatmetmek üzere Kuran-ı Kerim'in 'Secde' ihtiva eden Süre zarfındaki Kadir Gece'lerinde Dünya Mescidleri'ne inerler; 1984 & 1996 yıllarında olduğu gibi!!!   Göklerin Melekutu 'Secde' ihtiva eden

Tamamını Oku

Şehadet 7

Ey Masonlar!!! Ustalık eğitiminde muhtelif derecelere sahipsiniz!!! Benimse bu konudaki ümmiliğimde hemfikiriz!!! Şimdi söyleyeceklerime lütfen dikkat edin ve gözlerinizi açın!!!   Sonuçta bu eğitiminiz sizlere bir göz kazandıracak; böylelikle de Evren'deki herşeyi bilgelikle göreceksiniz!!!   Masonlukta iki gelenek vardır; İskoç Riti'nin mensup bulunduğu kadim Mu tradisyonu olan Sünnetli Masonluk ile daha yeni olan Atlantis

Tamamını Oku

Şehadet 6

Ey Müslümanlar!!! Sizler İbrahim'in as İslam dini üzere Hanif Müslümanlar değilsiniz!!! Bilakis Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Ehli Kitap Müslümanlar'sınız!!!   Ey Müslümanlar!!! Günah bağımlılığı içindesiniz!!! Cinayet, zina, yalan, hile, haram yeme, tutmadığınız sözlerle aldatma vb. Sizler El-Emin/Dürüst Muhammed sav gibi değilsiniz!!!   Adem as & Havva as Göklerdeki Cennet hayatında yasaklanmış narkotik bitki 'Hamr'

Tamamını Oku

Şehadet 2

Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim Göklerin Melekutu'ndan Yeni Bir İlahi Müjde'dir!!! Ben Göklerin Melekutu'na Kuran-ı Kerim okurlarken bir Şahid'im!!!   Kimdir O mor gömlekli, beyaz kippalı, siyah sa-kallı, açık tenli, uzun boylu ve kemikli, Göklerin Krallığı'nın sağ yanında oturmuş Kuran-ı Kerim okuyan?!!   Beni bir Şahid olarak onurlandıran Allah'a cc sonsuz şükranlarımı sunuyorum ki Mesih

Tamamını Oku

Hz. İbrahim Çerkez miydi?

Araştırmacı-yazar Kurulay Yılmaz ilginç bir soruyu gündeme taşıyor. Yeryüzünde hüküm süren aynı geleneğe bağlı dinler olan İslam, Hristiyalık ve Yahudilik'te Hazreti İbrahim oldukça önemli bir önder.  Bu açısından bakıldığında İbrahim Peygamber'in etnik tabiiyeti hakkındaki bu tartışma oldukça merak uyandırıcı. Bozuyuk11.com sitesinde yazılar kaleme alan Kurulay Yılmaz'ın konuyla ilgili makalesini dikkatlerinize sunuyoruz: Başlığı okuyanların

Tamamını Oku

Bal: Manevi Gerçeklik

Semih Kaplanoğlu’nun “Bal” filmini farklı bir perspektiften de ele almak mümkün. Bu filmi bir üçlemenin sonuncusu değil de başlı başına bir hikaye şeklinde kavrıyorum. Dolayısıyla henüz üçlemeyi seyr etmeyenler için de BAL’dan başlamak imtiyaz sağlıyor.  Kur’an’a göre Hz. Yakûb, Hz. İbrahim (as)’in İshak’tan olma torunudur: “Biz ona (İbrahîm’e) İshâk’ı ve İshâk’ın

Tamamını Oku

İbrahim Gerçekte Neyi Kurban Etti?

İnsanlığın zihinsel gelişim tarihi açısından bakıldığında, Peygamberler içerisinde Hz.İbrahim’in yeni bir gelişim evresini temsil ettiği görülür. Her peygamberin, kendi kavminin diliyle gönderildiğini söyleyen Kur’an ayetinde kastedilen ‘dil’, konuşulan dilin ötesinde, dönemin zihin seviyesine, varlığı kavrama tarzına ve reel ve ideal boyutlarıyla bir anlam dünyasının var olup olmadığına işaret eden geniş

Tamamını Oku

Kurban Fiyatları Yükseliyor; Türkiye Laikleşiyor

Türkiye devlet olarak kurulurken laiklik devletin siyasi görüşü olarak halkın önüne çıkarılmadan kuruldu. Devletin ilk yıllarında İslamcılar, artık saltanatın bir işe yaramayacağı konusunda görüş birliği içinde idiler. Cumhuri yönetim İslam’a da uygun bir idare biçimiydi onlar için. Geçilebilir, saltanata son verilebilirdi. Onun için saltanatın kaldırılması onları hiç rahatsız etmedi. Hilafet,

Tamamını Oku