Ana Sayfa > Hz. İsa

Şehadet 20

Bay İhsan Eliaçık bir 'Hidayet Klavuzu'dur; bu anonsu yapmaktan onur duyarım!!! Göklerin Melekutu tarafından özelimde haberdar edilmişliğimin yanısıra Kutsal Kâbe'de müşerref olduğum Şit as ile birebir benzeştiklerinin de tanığıyım!!! Hac & Umre her Müslüman için ücretsiz olmalıdır!!! İslam Ülkeleri tümüyle şartsız ve kotasız olarak bu hizmete sponsor olmalılar!!! Yeryüzü Müslümanları için

Tamamını Oku

Şehadet 17

Altın Çağ (MS. 610-632+1000=1610-1632) Mesih İsa'nın as dirilişiyle ilgilidir!!! Şimdi lütfen dikkat!!! Mesih İsa'nın as Haç üzerindeki Şehadeti; Cuma günü öğleden sonra, Saat 12'den 3'e kadar gerçekleşti!!! Biz Müslümanlar o vakitte alışverişi terkeder (dolayısıyla Tağutu yani Darül-Harp'te Mesih Karşıtı Şeytan İblis adına vergi mültezimi Sezar'ı reddedip) Göklerin Melekutu ile birlikte (Göklerin

Tamamını Oku

Şehadet 16

Ey Müslümanlar!!! Yahudiler, Hristiyanlar ile Tek Bir Allah'a cc İman Edenler; Müslümanlar'ın müttefikleridir, düşmanları değil!!! Heykelperestler, Putperestler ile Rejimleri Allah'ın cc düşmanıdırlar; Kutsal Kitaplara İman Edenler değil!!! Kendinizi ve bakış açılarınızı kontrolden geçiriniz!!! İran İslam Cumhuriyeti Kuran-ı Kerim'in Rum Süresi (Romalılar) Ayetlerine iman etmeli!!! Yollarını seçmeli; Putperestler ya da İbrahim'in as Hanif

Tamamını Oku

Şehadet 15

Mesih İsa as & Göklerin Melekutu asc göğün bulutları üzerinde büyük ihtişamla zuhur etmeden Kıyamet Saati ve Diriliş için Mağara Ashabı'nın Uyanışı büyük alamettir!!! Kuran-ı Kerim'in 18. Süresi'nin 21. Ayeti 'Mağara Ashabı'nın' (Ashab El-Kehfi Ver-Rakîm'in) bir alamet olarak uyanacaklarını haber verir!!! Bu işaretleri hikmet ile yorumlamaya çalışacağım İnşaAllah!!! Mağara Ashabı Mesih İsa

Tamamını Oku

Şehadet 14

Dinleyin Avrupa Birliği Liderleri!!! Söylenmiş her söz pişmanlıktır!!! Hatırlayın ki; Eş-Şehid ve En-Nebî Aziz Paul'ün as Galatyalılara (Ankaralılara) Mektup 4. Bab 21–31 arası Ayetleri Türkiye hakkındadır!!!   Türkiye % 15 Türk ve Kürt + % 10 Bizans + % 75 Moğol orijinli karma bir popülasyona sahip!!! Acaba Ademoğulları Dünya üzerinde 'Hava'daki Oksijen'in

Tamamını Oku

Şehadet 12

Peygamberler asc, Şehidler asc, Azizler asc ve Melekler asc gibi Diriler ile çoğunluka Mekke-i Mükerreme'de Kutsal Kâbe çevresinde karşılaşırız!!!   Onların kabirlerini Kuran-ı Kerim okuyarak ziyaret ederseniz, dürüstlük ve imanınıza bağlı olarak Sizi karşılamak üzere orada hazır bulunacaklardır!!!   Bildiğiniz gibi Ahiret/Kıyamet öncesi son zamanlarda yaşamaktayız; fakat ne zaman bilmiyoruz!!! Alametleri gözlemliyor; kavuşmayı özlüyoruz!!!   Muallimimiz

Tamamını Oku

Şehadet 11

Kısas hayatın örgüsü için yılanın yılan ile düğümlenmesidir!!! Ebedi Başkahin Mesih İsa'nın as kurbanlığına iman ile Allah'a cc sunulan dualar; Melekler eliyle, kudretle icra edilir!!!   İnsanların (humankinds) çoğu şu ölümlü Dünya'da cezalandırılmayı kesinlikle haketmektedirler!!! İkinci ölümlü hayatları ise ebedi Cehennem azabı olacaktır!!!   İbrahim'in as üç Eşi vardır; Sarah Öz-gürlük / İmminent için,

Tamamını Oku

Şehadet 10

Dikkat!!! Ahiret'te insanların (humankind) çoğu Cehennemliktirler!!! Sadece Allah cc Aşkı ve Rızası için yaşamalısınız!!! Siz öyle misiniz; yoksa değil mi?!!!   Ey insanlar (humankind)!!! Heykelperestlikten ve Allah'a cc şirk koşmaktan tevbe edin!!! Allah'ın cc Aşkı ve Rızası için salih/asil ameller sunmalısınız ki Ahiret için 'Nur'unuz olsun!!!   Eğer sadece Allah cc Aşkı ve Rızası

Tamamını Oku

Şehadet 8

Kadir Gecesi; 1000 ay = 83 yıl + 4 ay olup Musa'nın as Sîna/Tûr Dağı'nda Peygamberlik makamına erişmesidir!!!   Göklerin Melekutu Allah'a cc secde kılmak ve Kuran-ı Kerim'i hatmetmek üzere Kuran-ı Kerim'in 'Secde' ihtiva eden Süre zarfındaki Kadir Gece'lerinde Dünya Mescidleri'ne inerler; 1984 & 1996 yıllarında olduğu gibi!!!   Göklerin Melekutu 'Secde' ihtiva eden

Tamamını Oku

İmran Kızı Meryem

Kudüs... Süleyman mabedi... Güneş batıya doğru yol almaktadır. Etraf sakin, kalabalık dünyalık telaşıyla başbaşa. Yahudiye kralı Herod, gün geçmiyor ki vergileri artırmasın. Diğer yandan Yahudi din adamlarının esnafla anlaşıp insanlara yaptığı faiz zulmü. Halk perişan. Hahamlar ayinle meşguller. Derken mabedin kapısı açılır ve içeriye tarihin akışını değiştirecek bir insan girer. Yahudi tarihinde ilk kez

Tamamını Oku

Bilmek, Bulmak ve Olmak

BİLMEK Bütün servetim bir testi sudan ibaret. Hediye etsem kıymetini bilir misin? Hem bilmek dediğin şey nedir ki! Üstelik bir soru takılıp duruyor aklıma: “bilmek neyi halleder?” “Okudum bildim deme” diye uyarıyor Yunus. Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını bilen biri için endişe verici bir durum olsa gerek. Bilenlerin anlatmadığı,anlatanların bilmediği bir alemde, hayatı

Tamamını Oku

Homoseksüel Bir Eylem: Başörtüsü Yasağı

Devletin aklı olmaz. Yani devlet zeka sahibidir de; akıl yürütmez. Devlet akıl yürütmeye başladı mı, analık şefkatini kaybeder. Erkil devletin kendisi zaten akıl yürütmeyle tezahür etmedi mi? Muaviye(r.a), Ali(r.a)’ye karşı akıl yürüttü. Güvenlik meselesini ve Bizans tehlikesini gerekçe gösterdi. Dinamik devleti statikleşme sürecine soktu. Devletin işleyişi içerisinde gerektiğinde (cihad vakti)

Tamamını Oku

Vahdet-i Vücûd Düğümünde Tasavvuf ve Evliyâ Müdâfası – 1

Niçin böyle bir kitap yazmaya karar verdim? Vahdet-i vücûd merkezli tasavvuf ve evliyâ müdâfası mâhiyetinde bir kitap yazmaya karar verdim.  Bu kitabı yazmaya beni sevkeden, yaşadığım küçük bir hâdisedir. Nette, ilgilendiğim bir mesele hakkında bir arama yaparken “tevhidnesli.de” sitesine girmişim. Okuduğum sayfada tasavvuf aleyhinde şiddetli i’tirâzlar vardı. Siteyi inceledim gördüm ki; Tasavvufa ve

Tamamını Oku