Ana Sayfa > Maarif

Nurettin Topçu ve Maarif Meselemiz

Nurettin Topçu eğitim meselesini millî karakterin belirlenmesi meselesi olarak görür ve milletin geçirdiği buhranların sebebini maarif ve kültürde aramayı önerir. XVII. Asırdan beri millî karakter ezilmektedir. Şekle bağlı inkılâplar yapılmakta ve yeni müesseseler açılmakta ancak bunlarla eskinin taklidi yerine yeninin taklidi konumundan bir adım bile ileri gidilememektedir. Topçu eğitim meselesini

Tamamını Oku