Ana Sayfa > Maturidilik

Din ve Riyaset Arasındaki Çizgi

FİKİRLERLE  HADİSELERİN COĞRAFYA İLE İRTİBATI  II -Din ve Riyaset Arasındaki Çizgi- Yeni Selefilik tehditine karşı Hanefi Maturidi gelenek niçin öncelenmelidir, bağlamında bir önceki yazıyı şu sorularla bitirmiştik: “Hanefilik ve Maturidilik gibi müstakil ve özgürleştirici bir söyleme sahip olan Selçuklu siyasal aklı, Şii/batini okumalara karşı Eşarici çizgiyi niçin önceledi? Ya da Türkiye Cumhuriyeti yeni ve

Tamamını Oku

Hadari-Özgürlükçü Söylem Maturidilik

FİKİRLERLE  HADİSELERİN COĞRAFYA İLE İRTİBATI  I -Hadari-Özgürlükçü Söylem Maturidilik-  Yeni Selefi/vehhabi öğretinin eko-politik bir söylem olarak İslam dünyasını kasıp kavurması karşısında Hanefi-Maturidi söylemin özgürlükçü yapısı, irade hürriyetine yaptığı vurgu ve siyasal iktidar karşısında sivil duruşlarını öncelemek gerekir diye bir yazı kaleme almıştım. Oldukça verimli dönütler alınca, Çorum İlahiyat Fakültesinde Türk İslam Düşünürleri

Tamamını Oku

Yeni Selefilik Tehlikesine Karşı Hanefi Maturidi Gelenek Niçin Öncelenmelidir?

DURUM TESPİTİ İslam dünyası Sünni-Şii çatışması adı altında mezhepler savaşı ile  birbirini kırmaktadır; b ubir nevi Batı dünyasında din/mezhepler çatışmasını andırmaktadır.  Artık Batı aydınların küresel sömürge meşruiyetini temin için medeniyetler arası savaş tezine gerek kalmadı, şimdi Müslümanlar medeniyet içi savaş ile zaten birbirini kırmaktadır. Aslında bu çatışmanın teolojik temeli, Şii-Neo selefi

Tamamını Oku