Ana Sayfa > Max Weber

Toplumun Kodlarını Okuma Sanatçısı: Max Weber

Max Weber [1864-1920], Alman düşünür, ekonomi-politik uzmanı ve toplum bilimcidir. Weber, sosyolojiyi yöntem bilimsel konusunda iyi bir noktaya getirmiştir. Modern antipozitivistik toplum bilimi incelemesinin öncüsü olarak kabul edilir. Max Weber, “sınıf temelli çözümleme”yi tercih etmemiş; o, statü kavramını kullanmıştır. Eğitim sosyolojisi, din sosyolojisi ve siyaset sosyolojisi çalışmalarının yanında bürokrasi konusunda ciddi çalışmaları vardır. Onun çalışmaları, toplumların modernlik konusunda yaşadığı

Tamamını Oku