Ana Sayfa > Meclis

Yüzyıl Önce ve Bugün Bedelli Askerlik

YÜZYIL ÖNCEKİ BEDELLİ ASKERLİK ÜZERİNE Yer: Meclis-i Mebusan Konu: Mükellefiyet-i Askeriye Kanunu Layihası Tarih: 17 Teşrinievvel 1327 (30 Ekim 1911) Toplantı (İçtima): 8 Oturum (Celse): 1 OHANNES VARTEKS EFENDİ (ERZURUM)- Efendiler, herkesin malumu olduğu üzere, ulema ve ruhaniler, mütefekkir ve âlimler nihayet herkes askerlik vazifesinin mukaddes olduğuna bar bar bağırıyorlar. Maatteessüf bu bar bar bağıranlar kitaplara

Tamamını Oku