Ana Sayfa > Nurettin Topçu

Nurettin Topçu ve Şehir (4)

Nurettin Topçu’nun “Yarınki Türkiye” (YT) adlı kitabında yer alan “Şehirler” makalesini tahlil etmeye devam ediyoruz. Nurettin Topçu, “köylülük” meselesinde de kavram kargaşası yaşamaktadır. Bundan önceki yazılarımızda Topçu’nun kent (metropol) ile “şehir” kavramını birbirine karıştırdığına işaret etmiştik. Bu karışıklık “şehir=medine” kavramının sınıflı topluma müsaade etmemesi hususuna Topçu’nun dikkat etmemesinden kaynaklanmaktaydı. Ancak Topçu,

Tamamını Oku

Nurettin Topçu ve Şehir (3)

Nurettin Topçu’nun “şehir” dediği aslında “kent”tir. O, köy ile kent’i iki ayrı uzviyet olarak görmektedir. Bu nedenle “Yarınki Türkiye” (YT) adlı kitabında yer alan “Şehirler” makalesinde “Köy, şehir haline geçmek istidadını yaşatan içtimaî atom değildir. O, şehirden ayrı bir içtimaî uzviyettir ve şehir olmak onun gayesi değildir” (Topçu, YT, 1997:

Tamamını Oku

Nurettin Topçu ve Şehir (2)

Önceki yazımızda Nurettin Topçu’nun gündeme getirdiği Anadoluculuk fikrinin, daha işlenmesi gereken, yeni fikir adamları tarafından çalışılması gereken bir düşünce olduğundan bahsettik. Bunu Topçu’nun köy-şehir ilişkilerini Anadolu’nun bin yıllık nizamından hareketle ele almaması sebebine bağladık. Anadolu’nun çiftçi ve toprağa bağlı yaşayan halkının tebaası kılındığı düzenin tımar-dirlik sistemi olduğuna, bu sistemin şehir

Tamamını Oku

Nurettin Topçu ve Şehir (1)

Nurettin Topçu “şehir” kavramını “kent” yerine kullanır ve “köy”ün karşısına koyar. Böylece bizim kavramlaştırmamızda 1) Kent, 2) Köy, 3) Göçebe 4) Şehir toplumsallıkları varken Nurettin Topçu’nun kavramlaştırmasında 1) Kent, 2) Köy, 3) Göçebe kavramlaştırması bulunmaktadır. Biz “göçebe”leğin de bazı şartlar halinde “şehir” oluşturabileceğini de ileri sürmekteyiz. Zira biz şehri “fıkıh toplumsallığı”

Tamamını Oku

Aksiyon Felsefesi Olarak Anadoluculuk ve Nurettin Topçu

Sunuş: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesi; Kemalizm ve İslam Çatışmasıyla Açıklanabilir mi?” başlıklı yazıda ayrıntılı olarak bahsedildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti yeni bir kimlik ve yeni bir strateji ile Anadolu’da kuruldu. Bu devletin mahiyet ve hüviyet ilişkisinin nasıllığına dair tezlerinde Anadolu ve sahip olduğu değerlere yüklediği anlamlarda farklılıklardan kaynaklanan farklı fikri/siyasi akımlar

Tamamını Oku

Mustafa Kutlu Nazarından Sabahattin Ali

Nurettin Topçu’nun Millet Mistikleri içinde saydığı Sabahattin Ali üzerine Mustafa Kutlu’nun bir inceleme kitabı bulunuyor. Bu kitapta Sabahattin Ali’nin dünyasını Gerçekçilik, Romantizm, Samimiyet, İçlilik-Coşkunluk, Dengesizlik, Çaresizlik, Yalnızlık, Dürüstlük, Ayrıcalık başlıkları altında tahlil etmektedir. Kitabın Anadolu başlıklı bölümünde ise Anadolu, Anadolu insanı, Aydın-yarı aydın, Köy-kasaba-eşraf, Şehir, Hükümet altbaşlıkları açılmıştır. Kitapta, Sabahattin

Tamamını Oku

Nurettin Topçu ve Maarif Meselemiz

Nurettin Topçu eğitim meselesini millî karakterin belirlenmesi meselesi olarak görür ve milletin geçirdiği buhranların sebebini maarif ve kültürde aramayı önerir. XVII. Asırdan beri millî karakter ezilmektedir. Şekle bağlı inkılâplar yapılmakta ve yeni müesseseler açılmakta ancak bunlarla eskinin taklidi yerine yeninin taklidi konumundan bir adım bile ileri gidilememektedir. Topçu eğitim meselesini

Tamamını Oku

Modernlik-İslamcılık ve Bir Meydan Okuma Olarak Nurettin Topçu

Ergun Yıldırım’ın Modernliğe Meydan Okuma: Nurettin Topçu başlıklı makalesinde Türk modernliğinin icadı sürecinde modernliğe karşı entelektüel bir meydan okuma örneği olarak biricik isimden bahsedilmektedir: Nurettin Topçu. Ergun Yıldırım’a göre Topçu, modern gelişmeler üzerine getirdiği yorumlarla hem İslâmcılardan, hem Türkçülerden, hem de Garpçılardan ayrışır. “Modernite karşısında eklektik bir tutumdan uzaktır, bütünsel bir kabulden de

Tamamını Oku

Ehline helaldir la ehle haram: Mevlânâ Müslüman mıydı?

Cahit Zarifoğlu, “Artık Evimize Dönüyoruz” başlıklı yazısında, şöyle bir tespitte bulunuyor: “Müslümanlar, iki yüz yıldır, evindeki bir huzursuzluktan dolayı sokaklarda dolaşan bir çocuk gibi.” İki yüz yıldır sokaklarda dolaşan çocuğun bu zaman zarfında yaşadığı halet-i ruhiyeyi Nurettin Topçu şu şekilde izah ediyor: “Ben seni uzaklarda ararken, sen kendi evimde idin.” Kimdir Mevlâna?

Tamamını Oku