Ana Sayfa > Şehadet

Şehadet 20

Bay İhsan Eliaçık bir 'Hidayet Klavuzu'dur; bu anonsu yapmaktan onur duyarım!!! Göklerin Melekutu tarafından özelimde haberdar edilmişliğimin yanısıra Kutsal Kâbe'de müşerref olduğum Şit as ile birebir benzeştiklerinin de tanığıyım!!! Hac & Umre her Müslüman için ücretsiz olmalıdır!!! İslam Ülkeleri tümüyle şartsız ve kotasız olarak bu hizmete sponsor olmalılar!!! Yeryüzü Müslümanları için

Tamamını Oku

Şehadet 17

Altın Çağ (MS. 610-632+1000=1610-1632) Mesih İsa'nın as dirilişiyle ilgilidir!!! Şimdi lütfen dikkat!!! Mesih İsa'nın as Haç üzerindeki Şehadeti; Cuma günü öğleden sonra, Saat 12'den 3'e kadar gerçekleşti!!! Biz Müslümanlar o vakitte alışverişi terkeder (dolayısıyla Tağutu yani Darül-Harp'te Mesih Karşıtı Şeytan İblis adına vergi mültezimi Sezar'ı reddedip) Göklerin Melekutu ile birlikte (Göklerin

Tamamını Oku

Şehadet 16

Ey Müslümanlar!!! Yahudiler, Hristiyanlar ile Tek Bir Allah'a cc İman Edenler; Müslümanlar'ın müttefikleridir, düşmanları değil!!! Heykelperestler, Putperestler ile Rejimleri Allah'ın cc düşmanıdırlar; Kutsal Kitaplara İman Edenler değil!!! Kendinizi ve bakış açılarınızı kontrolden geçiriniz!!! İran İslam Cumhuriyeti Kuran-ı Kerim'in Rum Süresi (Romalılar) Ayetlerine iman etmeli!!! Yollarını seçmeli; Putperestler ya da İbrahim'in as Hanif

Tamamını Oku

Şehadet 15

Mesih İsa as & Göklerin Melekutu asc göğün bulutları üzerinde büyük ihtişamla zuhur etmeden Kıyamet Saati ve Diriliş için Mağara Ashabı'nın Uyanışı büyük alamettir!!! Kuran-ı Kerim'in 18. Süresi'nin 21. Ayeti 'Mağara Ashabı'nın' (Ashab El-Kehfi Ver-Rakîm'in) bir alamet olarak uyanacaklarını haber verir!!! Bu işaretleri hikmet ile yorumlamaya çalışacağım İnşaAllah!!! Mağara Ashabı Mesih İsa

Tamamını Oku

Şehadet 14

Dinleyin Avrupa Birliği Liderleri!!! Söylenmiş her söz pişmanlıktır!!! Hatırlayın ki; Eş-Şehid ve En-Nebî Aziz Paul'ün as Galatyalılara (Ankaralılara) Mektup 4. Bab 21–31 arası Ayetleri Türkiye hakkındadır!!!   Türkiye % 15 Türk ve Kürt + % 10 Bizans + % 75 Moğol orijinli karma bir popülasyona sahip!!! Acaba Ademoğulları Dünya üzerinde 'Hava'daki Oksijen'in

Tamamını Oku

Şehadet 13

İnsan bilinçdışı/bilinçaltı iki kutbu Musa as (Tevrat-ı Nur) ile Davud as (Zebur-u İlahi) olan Eski Ahid üzerine kuruludur!!! 'Zikr' hatırlama demektir!!!   İnsan bilinci/bilinç aydınlığı ise iki kutbu Mesih İsa as (İncil-i Şerif) ile Muhammed sav (Kuran-ı Kerim) olan Yeni/Son Ahid üzerine kuruludur!!!   Bilinçdışı/bilinçaltı için Kanun (Şeriat) Musa'nın as Zikri Torah/Tevrat-ı Nur, bilinç

Tamamını Oku

Şehadet 12

Peygamberler asc, Şehidler asc, Azizler asc ve Melekler asc gibi Diriler ile çoğunluka Mekke-i Mükerreme'de Kutsal Kâbe çevresinde karşılaşırız!!!   Onların kabirlerini Kuran-ı Kerim okuyarak ziyaret ederseniz, dürüstlük ve imanınıza bağlı olarak Sizi karşılamak üzere orada hazır bulunacaklardır!!!   Bildiğiniz gibi Ahiret/Kıyamet öncesi son zamanlarda yaşamaktayız; fakat ne zaman bilmiyoruz!!! Alametleri gözlemliyor; kavuşmayı özlüyoruz!!!   Muallimimiz

Tamamını Oku

Şehadet 11

Kısas hayatın örgüsü için yılanın yılan ile düğümlenmesidir!!! Ebedi Başkahin Mesih İsa'nın as kurbanlığına iman ile Allah'a cc sunulan dualar; Melekler eliyle, kudretle icra edilir!!!   İnsanların (humankinds) çoğu şu ölümlü Dünya'da cezalandırılmayı kesinlikle haketmektedirler!!! İkinci ölümlü hayatları ise ebedi Cehennem azabı olacaktır!!!   İbrahim'in as üç Eşi vardır; Sarah Öz-gürlük / İmminent için,

Tamamını Oku

Şehadet 10

Dikkat!!! Ahiret'te insanların (humankind) çoğu Cehennemliktirler!!! Sadece Allah cc Aşkı ve Rızası için yaşamalısınız!!! Siz öyle misiniz; yoksa değil mi?!!!   Ey insanlar (humankind)!!! Heykelperestlikten ve Allah'a cc şirk koşmaktan tevbe edin!!! Allah'ın cc Aşkı ve Rızası için salih/asil ameller sunmalısınız ki Ahiret için 'Nur'unuz olsun!!!   Eğer sadece Allah cc Aşkı ve Rızası

Tamamını Oku

Şehadet 9

Mevlana Celaleddin Rumi ışık saçan bir şair, Aziz ve Diriler'den; bir diğer şair Yunus Emre gibi!!! Aziz Muhyiddin İbn Al-Arabi ile Hallac-ı Mansur gibi!!!   Ecel sonrası Diri Tüm Azizler; Kuran-ı Kerim ile nurlandıklarını itiraf ederler!!! Ve Aksakallı Büyük Melekler asc de Allah'a cc Kuran-ı Kerim'in Nur'uyla yakınlaşırlar!!!   Ey İnsan Kardeşlerim!!! Lütfen Kuran-ı

Tamamını Oku

Şehadet 8

Kadir Gecesi; 1000 ay = 83 yıl + 4 ay olup Musa'nın as Sîna/Tûr Dağı'nda Peygamberlik makamına erişmesidir!!!   Göklerin Melekutu Allah'a cc secde kılmak ve Kuran-ı Kerim'i hatmetmek üzere Kuran-ı Kerim'in 'Secde' ihtiva eden Süre zarfındaki Kadir Gece'lerinde Dünya Mescidleri'ne inerler; 1984 & 1996 yıllarında olduğu gibi!!!   Göklerin Melekutu 'Secde' ihtiva eden

Tamamını Oku

Şehadet 7

Ey Masonlar!!! Ustalık eğitiminde muhtelif derecelere sahipsiniz!!! Benimse bu konudaki ümmiliğimde hemfikiriz!!! Şimdi söyleyeceklerime lütfen dikkat edin ve gözlerinizi açın!!!   Sonuçta bu eğitiminiz sizlere bir göz kazandıracak; böylelikle de Evren'deki herşeyi bilgelikle göreceksiniz!!!   Masonlukta iki gelenek vardır; İskoç Riti'nin mensup bulunduğu kadim Mu tradisyonu olan Sünnetli Masonluk ile daha yeni olan Atlantis

Tamamını Oku

Şehadet 6

Ey Müslümanlar!!! Sizler İbrahim'in as İslam dini üzere Hanif Müslümanlar değilsiniz!!! Bilakis Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Ehli Kitap Müslümanlar'sınız!!!   Ey Müslümanlar!!! Günah bağımlılığı içindesiniz!!! Cinayet, zina, yalan, hile, haram yeme, tutmadığınız sözlerle aldatma vb. Sizler El-Emin/Dürüst Muhammed sav gibi değilsiniz!!!   Adem as & Havva as Göklerdeki Cennet hayatında yasaklanmış narkotik bitki 'Hamr'

Tamamını Oku

Şehadet 5

Barack Obama'nın kaygılanmasına gerek yok!!! Zira Yeni Beyaz Saray; Yeni Kudüs Mekke-i Mükerreme'deki Siyah Ev Kutsal Kâbe olacak!!!   Ahlaksızlığın bir iddiası vardır; o da Ahlak'tır!!! Yaşamınızda hiçbir iddianız olmasın, iddiasız yaşayın, zambaklar gibi!!!   Kutsal Kâbe'yi ziyaretim sonrasında İhram'dan çıkış için başımdaki saçlarımın tamamının traş edilmesi gerektiğini, Göklerin Melekutu'ndan inerek bizi Selamlayan bir

Tamamını Oku

Şehadet 4

On Emir Kitab-ı Mukaddes'in özetidir!!! 'Tamah etmeyeceksin!!!' emri diğerlerine bedeldir!!! Kuran-ı Kerim haber verir ki Cehennem şöyle der; 'Daha fazlası yok mu?!'   Size şu özlü sözü öğretmek isterim; 'İhtiyacım yok!!!'   Allah cc ki hiçbir şeye asla ihtiyaç duymaz!!!   Evren... İnsan... Hücre... Atom... Her çeşit yaratı ya da şablon; birlikte işleyen 'Mişkan Çadırı &

Tamamını Oku

Şehadet 2

Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim Göklerin Melekutu'ndan Yeni Bir İlahi Müjde'dir!!! Ben Göklerin Melekutu'na Kuran-ı Kerim okurlarken bir Şahid'im!!!   Kimdir O mor gömlekli, beyaz kippalı, siyah sa-kallı, açık tenli, uzun boylu ve kemikli, Göklerin Krallığı'nın sağ yanında oturmuş Kuran-ı Kerim okuyan?!!   Beni bir Şahid olarak onurlandıran Allah'a cc sonsuz şükranlarımı sunuyorum ki Mesih

Tamamını Oku

Şehadet 1

Göklerin Melekutu için…   Girizgah ‘Face To Face In The Facebook Diary’ başlığını taşıyan İngilizce kaleme aldığım bir kitap ortaya çıktı. Adından da anlaşılacağı üzere bu bir Facebook Günlüğü. 14 Mayıs 2011 günü başlayıp 7 Nisan 2012 tarihinde noktaladığım bir yayın. Alacakaranlığın yaklaştığının bir duyurusu! Adeta bir ‘Kabba-lat Şabbat’; Cumartesi’nin girmekte olduğunun bir

Tamamını Oku