Ana Sayfa > Sekülerizm

Kentleşme, Ulus-Devlet ve Sekülerizm

Modern dünyada Müslümanların merkezi yönetimlere olan muarız tutumlarının politik bir temelde yürütüldüğü söylenebilir. Bu o kadar tabii bir tavır haline getirilmiştir ki Müslümanlar sıklıkla ulus- devlet yapılanmasından dem vurmakta ve din dışılığı “ırkçı devlet” fikrinin çocuğu gibi okumaktadırlar. Geçmiş yıllarda bu tür okumanın neticesi Müslümanlar devlet fikrini eleştirdiler ve delil

Tamamını Oku

Türkiye’de Sol Laik mi?

Türk siyasi hayatında ideolojik/siyasi konumlanışın orijininde yeralan iki olgudan söz edebiliriz. Bunlardan birincisi, yani ideolojik konumlanış için yeterli ipucu veren, bir çeşit turnusol kağıdı niteliğinde olan “manevi değerler ekseni” kavramlaştırmasıyla ifade edeceğim dini değer ve tutumlara bakış açısı ve algılayıştaki farklılaşmalardır. Siyasi konumlanış için ayırt edici faktör ise dini tutumların

Tamamını Oku