Ana Sayfa > Sosyal Güvenlik Politikası

Güncel Gelişmeler Işığında Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomik Boyutları

2008 yılında dünya genelinde sağlık harcamaları, 5,6 trilyon ABD doları seviyesine ulaşmıştır. Genel olarak dünyada ekonomik anlamda bir gerileme yaşanmasına rağmen , ekonomik kriz genel sağlık harcamalarına ciddi bir  yan etki göstermemiştir. Küresel krize rağmen ilaç sektörü yüzde 7,8 oranında büyüyerek 1.1 trilyon dolarlık bir hacme ulaşmıştır. İlaç alanında sadece

Tamamını Oku