Ana Sayfa > Sosyoloji

Tanrıyı Öldürmenin Yahut Yaşatmanın Maliyetine Dair: Küresel Çağda İslam

Küresel ahlak tezinin en ünlü yönü, din ile ahlakı ayırabilme özelliğidir. Bu yüzdendir ki birçok cenahın eleştiri oklarının merkezi hâline gelmiştir. Çünkü ahlakı dinden ayırmak demek esasında Tanrıyı öldürmek demektir. Ancak daha önemlisi Tanrıyı yaşatabilmek adına öldürülen düşünceler ya da saldırılan fikirlerdir denilebilir. Her yaratılmış tanrının nüvesi böyle değil midir? Bir tanrı

Tamamını Oku

Zümre Ruhunda Büyük Okullar’ın Kültürel Sermayeden Beslenme Döngüsü: Devlet Soyluları

Türkçeye yeni kazandırılmış çapı büyük bir eser: Devlet Soyluları Büyük Okullar ve Zümre Ruhu. Fransız Devrimi’nin üzerinden geçen 300 yıl sonra Pierre Bourdieu  bu eseri kaleme alarak bilgi sosyolojisi ve iktidar sosyolojisinin mühim bir kategorisi olan eğitim sosyolojisini yoğun olarak işlemektedir. Tezini temellendirirken ülkedeki en seçkin eğitim kurumları olarak kabul

Tamamını Oku

Toplumun Kodlarını Okuma Sanatçısı: Max Weber

Max Weber [1864-1920], Alman düşünür, ekonomi-politik uzmanı ve toplum bilimcidir. Weber, sosyolojiyi yöntem bilimsel konusunda iyi bir noktaya getirmiştir. Modern antipozitivistik toplum bilimi incelemesinin öncüsü olarak kabul edilir. Max Weber, “sınıf temelli çözümleme”yi tercih etmemiş; o, statü kavramını kullanmıştır. Eğitim sosyolojisi, din sosyolojisi ve siyaset sosyolojisi çalışmalarının yanında bürokrasi konusunda ciddi çalışmaları vardır. Onun çalışmaları, toplumların modernlik konusunda yaşadığı

Tamamını Oku

Düşünen Siyaset “Neden Sosyoloji” Dedi!

1999'dan beri yayın hayatımızda var olmayı sürdüren Düşünen Siyaset Dergisi "Neden Sosyoloji?" başlıklı 28. sayısı ile raflardaki yerini aldı. Düşünen Siyaset'in 28. sayısında Sosyolojinin sosyal bilimler açısından rolü ve hak ettiği yer üzerine değerlendirmelere yer veriliyor. "Sosyolojinin Mürüvveti" başlığıyla Dr. Dursun Ayan tarafından kaleme alınan editöryal yazıda Sosyolojinin son yıllarda daha "görünür"

Tamamını Oku