Ana Sayfa > Tevhid

Şehadet 2

Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim Göklerin Melekutu'ndan Yeni Bir İlahi Müjde'dir!!! Ben Göklerin Melekutu'na Kuran-ı Kerim okurlarken bir Şahid'im!!!   Kimdir O mor gömlekli, beyaz kippalı, siyah sa-kallı, açık tenli, uzun boylu ve kemikli, Göklerin Krallığı'nın sağ yanında oturmuş Kuran-ı Kerim okuyan?!!   Beni bir Şahid olarak onurlandıran Allah'a cc sonsuz şükranlarımı sunuyorum ki Mesih

Tamamını Oku

Vahdet-i Vücûd Düğümünde Evliyâ Müdafâsı – 4

Not: Kırmızı renkli yazılar Tevhid nesli sitesinde ki Evliyâ karşitı yazılardır.  Allah, bütün yaratıklar üzerinde mutlak güç, kudret ve hakim olmasına karşilık, yaratıklar ise (özellikle de insan) varoluş şartlan gereği varlıklarının dayanağı ve sebebi olan Allah'a ibadet etmeleri gerekir. Diğer bir ifadeyle, Allah ile yaratıklar arasındaki tek ilişki, Rabb-Kul ilşkisidir. İnsanın

Tamamını Oku

Vahdet-i Vücûd Düğümünde Evliyâ Müdâfası-2

Yöntem Hakkında Bu çalışma müddeilere ve muterizlere cevap  niteliğinde olduğundan, Tevhid nesli.de sitesindeki i'tirâzları esas aldığımızdan,, meseleleri belli bir düzen içerisinde anlatma imkânımız olmayacaktır. En grift ve îzâhı müşkül meseleler düzensiz olarak karşımıza çıkacaktır. Zarûrî olarak cevaplarımız, müddeilerin iddiasıyla şekillenecektir. Meselâ okuyucuyu bir ziyâfet sofrasında farz edersek, okuyucunun önüne bir sofrada

Tamamını Oku