Ana Sayfa > Türkiye Yazarlar Birliği

Türkiye Yazarlar Birliği’nde Divan-ı Hikmet Okumaları

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi'nde “Yesevî-Han Meclisi (Dîvân-ı Hikmet Okumaları)” Programı başlıyor. “Yesevî-Han Meclisi” Türkistan’da Pîr-i Türkistan Ahmed Yesevî’nin menkıbelerinin anlatıldığı ve Yesevî hikmetlerinin okunduğu toplantılara verilen isimdir. Asırlardır bütün Türkistan’da yaşatılan bu gelenek komünist baskı döneminde de her türlü baskıya rağmen sürdürülmeğe çalışılmıştır. Bu gelenek Türkiye Yazarlar Birliği bünyesinde düzenlenen

Tamamını Oku