Ana Sayfa > Genel > Yeni Bir Dergi “Tarihe Not Düşmek İçin” Geliyor!

Yeni Bir Dergi “Tarihe Not Düşmek İçin” Geliyor!

dergi90'lı yıllarda Mağara dergisini yayın hayatımıza kazandıran ekip yeni bir dergi için kollları sıvadı. 2015'in Ocak ayında yayın hayatına merhaba diyecek olan Notlar dergisi bu topraklara ait pratiklerden hareket ederek, yerli bir düşüncenin sesi olmayı hedefliyor. 

Notlar dergisine katkı sunmak ve takipçisi olmak isteyen okurlarımız için yayın duyurusunu paylaşıyoruz:

 

NOTLAR (KURAM ve DÜŞÜNCE DERGİSİ) 

 

DERGİ HAKKINDA 

 

Notlar dergisi, son bir kaç yıldır bir grup arkadaşla üzerinde konuştuğumuz ve bir ihtiyaç olduğu konusunda mutabık olduğumuz bir proje ile olgunlaştı.

Tarihi olarak uygulama ve pratik üzerinden giderek büyük başarılar ve işler kazandığımız açık. Bunlara ilişkin usul ve arkaplan çalışmalarının büsbütün olmadığını söylemek doğru olmayacaktır. Ciddi bir usul/metodolojik çabanın olması bize usulün aslın bir parçası olduğunu da göstermektedir.

Modernleşme süreciyle fikri hafızamızdaki kopmalar, kesilmeler ve unutmalar neticesinde hem sahip olduğumuz pratiğe ilişkin birikim ile aramıza ciddi bir perspektif mesafesi girerken, diğer yandan usule ilişkin hafızamızın neredeyse sıfırlandığı da söylenebilir. Diğer yandan bizim yeni ifade ile kuram olarak nitelendirdiğimiz çabanın yeni zamanların temel eksikliği konusunda genel bir ittifak da bulunmaktadır.

Notlar dergisi olarak, tarihi birikimimizin devamlılığını gözeterek buna ilişkin bütünsel, hem kendi içinde hem de bu birikimle bir tutarlılık taşıyan bir düşünme biçiminin gerekli ve ihtiyaç olduğu inancındayız. Bu düşünce biçimi daha çok pratiğin teorisi bağlamında değerlendirilebilir. Diğer yandan geçmiş hafıza ile sağlıklı bir ilişki kurmanın imkanlarını araştıracak, buna yoğunlaşacak bir çabanın olacağı da muhakkaktır. Tarihi hafızaya, yerli ve bütün dinamikleri ve birikimi ile tutarlılık ve devamlılık bağı taşıyan bir çabayı eklemeye girişeceğiz.

Notlar dergisi olarak, toplumu ilgilendiren her konuda kuram yanı ağır basan, düşünce eksenli yazıları değerlendireceğiz.

 

NOTLAR DERGİSİ ÜZERİNE NOTLAR

Notlar dergisi, akademik dünyanın alanına girmeden genel yayın ve düşünce kulvarında bir çizgi izleyecek. Akademik birikimden yararlanmaya açık bir yayıncılık izleyecek.

*

Notlar dergisinde edebiyat metni yayımlanmayacak. Yine edebi inceleme, eleştiri yazıları da yayımlanmayacak. Edebiyatın kuramsal boyutu veya diğer disiplinlerle teması bağlamında yazılan yazılar ancak değerlendirilecektir.

*

Notlar dergisi, disiplinlerarası düşünmeyi önemsemektedir. Bu bakımdan bu çerçevede yazılan yazıları önemseyecektir.

*

Notlar dergisi, bir ideoloji dergisi değildir. Bir inancı ve idealleri paylaşan bir grup arkadaş tarafından çıkarılmaktadır. Burada doğan hassasiyet yerli bir düşünmenin imkanlarının zorlanmasıdır, bu bağlamda bir öncelik her zaman olacaktır.

*

Notlar dergisinde, edebiyat kuramı, tarih felsefesi ve sosyolojisi, felsefe, sosyoloji, sinema, müzik, sanat, sanat tarihi, dil, siyaset bilimi gibi sayılabilecek ve genel olarak sosyal kuram olarak ifade edilebilecek alanlarda yazılar yer alacak.

*

Dergiye yazı göndermek için son tarih 1 Kasım 2014'tür.

*

Derginin ilk sayısı Ocak 2015'te yayımlanacak.

*

Derginin yayın periyodu 3 aylıktır.

*

Dergide yayınlanacak yazılarda sayfa sınırlaması asgari 5, azami 25-30 sayfadır.

 

NOTLAR (Kuram ve Düşünce) DERGİSİ İLETİŞİM

ADAMOR Araştırma Danışmanlık Medya Organzasyon Ltd. Şti.

Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara

Tel: 0312 285 53 59 Faks: 0312 285 53 99

www.adamor.com.tr

 

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Emir Osmanoğlu

Editörler: Murat Erol, Ekrem Özdemir, Sait Mermer, İbrahim Yenen

Murat Erol:       5334352665

Ekrem Özdemir5058284587

Sait Mermer:    5054755233

İbrahim Yenen:5353783452)

www.notlardergisi.com

notlardergisi@gmail.com

twitter@notlardergisi

 www.facebook.com/notlardergisi

HLotus

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.