Ana Sayfa > Namaz

İsmet Özel ve İnsan

İsmet Özel, “Namaz İnsanı Kılar” başlıklı yazısında “Âdemoğlunun ne türden bir yaratık olduğuna dair bilgi kendi bedenine yapışık değildir. Onun akledebilme özelliği onda “ben insanım” deme eğilimi uyandırıyor. İstediği şeyin “kendini insan sayma” oluşu âdemoğlunu sırattan geçiriyor. Uğradığı sırat sırat-ı müstakim midir? Bunu nereden bilecek? Eğer saymayı biliyorsa âdemoğlu kendini

Tamamını Oku

Son Akşam Namazı

Hz. Peygamberin güzide ashabına kıldırdığı son namaz, vefatından üç gün önceki akşam namazıdır. Bu namazda zamm-ı sure olarak Mürselat suresini okumuştur. Düşünüyorum da hangi bir din görevlisi; müezzin, imam, kayyım, müftü, vaiz… vs Hz. Peygamberin aziz hatırasına istinaden akşam namazlarında (en azından Perşembe akşam namazlarında) Mürselat suresini okuyor. (Mürselat süresi

Tamamını Oku