Ana Sayfa > İttihad

Birlik Nasıl Olacak?

"Birleşme Ufkunda Bir Ölçü" başlığıyla 1991 yılında yani 20 yıl önce kaleme alınan  gencadam.net sitesinde de iktibas edilerek yer alan önemli makaleyi dikkatlerinize sunuyoruz: 1) Meşrep, Aynı Hakikatlerin Teferruatına Ait Anlayış Farklılığıdır Önce, meşrep kelimesini iyi anlamalıyız. Meşrep, su içme şekil ve tarzıyla, su içilen yeri ifâde eder. Herkes ayrı bir kaptan

Tamamını Oku

Vahdet-i Vücûd Düğümünde Evliyâ Müdafâsı – 5

Tevhîd Nesli sitesindeki i’tirâzlara sırayla cevap vermeye kaldığımız yerden devâm ediyoruz. Tevhîd Müddeisi Şöyle devâm ediyor Bu cevabın açığa çıkmasında ve bunun oluşumunda o günün müslümanlarının ilgi odaklarından birisini teşkil eden Felsefe'nin önemli etkileri olur. Ancak felsefenin oynadığı bu önemli rol çoğu zaman saklanmaya çalışılır. Hint mistisizminin bazı inançları ise Beka

Tamamını Oku