Ana Sayfa > Selefilik

Selefi-Sufi karşıtlığı çerçevesinde “Karabağ” soruları

Irak, Suriye'den sonra Karabağ da ateş çemberinde, Mevlam orada mücadele eden kardeşlerimize yardım etsin. Gönüllerimiz onlarla beraber. Enerji arz ve üretim merkezlerine yönelik küresel güçlerin saldırıları ve yeniden düzenleme çabaları uzun süredir devam ediyor, meşruiyetini de dini kavramlar üzerinden yapıldığı teolojik bir çatışmanın da olduğu malum. Bir tarafta felsefeyi küfür, kelamı zındıklık

Tamamını Oku

Sünnilik, Tasavvuf, Tarikat, Nakşilik, Nurculuk, Şiilik, Selefilik İslam Düşüncesinde Neye Tekabül Eder? (3)

Risale-i Nur ve Tevarüs Ettiği Gelenek Bütün hayatı ehl-i sünnet içinde geçen, ibadetlerini Şafii fıkhına göre yapan, özellikle döneminde metafizik önermelerin tutarsızlığını söyleyen pozitivizm/materyalizm ve ateizm ile mücadele eden önemli oranda Nakşi gelenekten de beslenen Said Nursi ve talebeleri nasıl olurda Nakşi-Nurcu ikilemi içine sokularak ötekileştirilir? Bu mümkün değil, çünkü Nursi’nin

Tamamını Oku

Sünnilik, Tasavvuf, Tarikat, Nakşilik, Nurculuk, Şiilik, Selefilik İslam Düşüncesinde Neye Tekabül Eder? (2)

Sufi/ledünni ve Batini Okuma Farkı Metafizik bilgilenmelere dair ledunni/sufi okuma ile batini okuma arasındaki farkı gözden kaçırmamak gerekiyor.  İmam Gazzali’nin özellikle bu hususa dikkat ederek, batini/gnostik okumaları aşırı yorum olarak nitelendirip, vahdet-i vücutçu öğretilerin de rasyonel temellendirilmesinde sıkıntılar görerek, tasavvufi yapıyı mutedil bir şekle dönüştürmesi önemlidir. Sanıyorum tasavvufi hayatın sünnilik ile

Tamamını Oku

Sünnilik, Tasavvuf, Tarikat, Nakşilik, Nurculuk, Şiilik, Selefilik İslam Düşüncesinde Neye Tekabül Eder? (1)

Müslümanlar tam bir kavram kargaşası yaşıyor, son sosyo-politik gelişmeler ve bunlara dair müzakerelere bakınca G. Orwell’in 1984 adlı korku ütopyasında söylediklerinin gerçekleştiğini düşünüyorum. Selefilik, Ehl-i Sünne(t) ve’l-cemaa(t), tasavvuf/irfani gelenek, Nakşilik, Şii ve Batıni/haşhaşi ve Nurculuk terimleri öyle özdeşleştirmeler ve ötekileştirmeler yapılıyor ki,  tarihsel olarak neyin nerede nasıl kullanıldığı unutulur oldu.

Tamamını Oku

Mısır ve Türkiye, Oyundan Çıkarılıyor; Selefi Söylem Daha Yaygınlaşacak!

FİKİRLERLE  HADİSELERİN COĞRAFYA İLE İRTİBATI  IV - Mısır ve Türkiye, oyundan çıkarılıyor; selefi söylem daha yaygınlaşacak! - İç Asya ile Ön Asya arasında kurucu üç devlet geleneği var: Türkler, Farslar ve Ruslar.  Arap dünyasında ise Mısır vardı(r). Türkler gibi bölgede güçlü bir devlet geleneği olan Farslar da sonradan Müslüman olmuşlardır. Soru(n):  Türkler ve

Tamamını Oku

İslam Dünyasındaki Sürekli İstikrarsızlık Durumu ve Neo-Selefi Söylem

FİKİRLERLE  HADİSELERİN COĞRAFYA İLE İRTİBATI  III -İslam Dünyasındaki Sürekli İstikrarsızlık Durumu ve Neo-Selefi Söylem- Takdim ve Tezekkür: Jeo felsefi okuma bağlamında bir önceki yazı da, Maturidi itikadi öğretinin Hanefi fıkhı içinde gelişmiş, Arap dünyasının siyasal entrikalarından kabileci/ebevi nizam anlayışından uzak bir bölgede, Buhara ve Semerkant’ta yeşermesinin özgünlüğü üzerinde durmuştuk.  Maturidilik, Arap dünyasındaki

Tamamını Oku

Din ve Riyaset Arasındaki Çizgi

FİKİRLERLE  HADİSELERİN COĞRAFYA İLE İRTİBATI  II -Din ve Riyaset Arasındaki Çizgi- Yeni Selefilik tehditine karşı Hanefi Maturidi gelenek niçin öncelenmelidir, bağlamında bir önceki yazıyı şu sorularla bitirmiştik: “Hanefilik ve Maturidilik gibi müstakil ve özgürleştirici bir söyleme sahip olan Selçuklu siyasal aklı, Şii/batini okumalara karşı Eşarici çizgiyi niçin önceledi? Ya da Türkiye Cumhuriyeti yeni ve

Tamamını Oku

Yeni Selefilik Tehlikesine Karşı Hanefi Maturidi Gelenek Niçin Öncelenmelidir?

DURUM TESPİTİ İslam dünyası Sünni-Şii çatışması adı altında mezhepler savaşı ile  birbirini kırmaktadır; b ubir nevi Batı dünyasında din/mezhepler çatışmasını andırmaktadır.  Artık Batı aydınların küresel sömürge meşruiyetini temin için medeniyetler arası savaş tezine gerek kalmadı, şimdi Müslümanlar medeniyet içi savaş ile zaten birbirini kırmaktadır. Aslında bu çatışmanın teolojik temeli, Şii-Neo selefi

Tamamını Oku