Şehadet 7

sehadet7

Ey Masonlar!!! Ustalık eğitiminde muhtelif derecelere sahipsiniz!!! Benimse bu konudaki ümmiliğimde hemfikiriz!!! Şimdi söyleyeceklerime lütfen dikkat edin ve gözlerinizi açın!!!

 

Sonuçta bu eğitiminiz sizlere bir göz kazandıracak; böylelikle de Evren’deki herşeyi bilgelikle göreceksiniz!!!

 

Masonlukta iki gelenek vardır; İskoç Riti’nin mensup bulunduğu kadim Mu tradisyonu olan Sünnetli Masonluk ile daha yeni olan Atlantis tradisyonunun varisi Fransız Riti Sünnetsiz / Özgür / Free Masonluk!!!

 

İskoç Riti saat yönünün tersine dönen (sol açık) bir rüzgar gülüne yani Gamalı Haç tabir edilen Swastika sembolüne sahipken Fransız Riti ise saat yönündeki (sağ açık) bir Swastika ile sembolize edilir!!!

 

Her Mason eğitimi müddetince Evren modeli olarak bir Piramid inşa eder!!! Ama iki farklı Rit birbirine zıttırlar!!!

 

Piramid üç köşeli üç boyutlu hacimdir!!! 3 x 3 x 3 = 27 Bu göz düşmekte olan materyalist katılaşmayı sembolize eder ve Şabbat boyutundan yoksundur!!!

 

Şabbat Tavaf’ın ilk altı ritine eşdeğer 7. ritidir!!! Tavaf Kareküp olan Kutsal Kâbe etrafındaki 7 kez döngüdür!!! Kareküp ise 4 x 4 x 4 = 64 ile sembolize edilir!!!

 

Davud as Yıldızı (İsrail Bayrağı) birbirine ters iki üçgenin zıtlığındaki birlik sembolü olup auto-reverse 7. rit Şabbat’ı da mündemiçtir (içkindir/ihtiva eder)!!! Evrim & Devrim = Çevrim

 

Firavun Piramid ekolünden mezun olmuş bir göz sahibi Üstad Mason’du!!!

 

Musa as da İbrahim’in as Kareküp etrafındaki Tevhid Okulu’ndan mezun olup 7. rit Şabbat ile iki göze sahip olmuştu!!!

 

Bütün Peygamberler asc İbrahim’in as Tevhid Okulu’ndan mezun olup bu hikmetle hayat ve selamet buldular!!! Örneğin; Güney & Kuzey yönü hicret istikametleri oldu!!!

 

Kutsal Kâbe Tavaf & Sa’y içerir; gündüz & gece, olgular & ayna imajları!!! İki göz birbirini düzeltip dengeler, Piramid’in şaşı patron gözü gibi değil!!!

 

İbrahim’in as Tevhid Okulu Allah’ın cc Eş-Şehid İsmi üzerine kuruludur!!! Onun için Mezunları ölmeden önce ölüp Dirilmişler’dir; Kurukafa & Kemikler gibi ölüler değildirler!!!

 

Azize Meryem as İbrahim’in as Tevhid Okulu’nun en başarılı talebesiydi; bu sebeple Allah cc Meryem’i as Mesih İsa as & Ruhulkudüs as ile ödüllendirerek Azize kıldı!!!

 

‘Philosophia Perennis Et Universalis’ Evrensel Ezeli Hikmet ekolü mütefekkirleri; Rene Guenon, F. Schuon, Titus Burckhardt, Lord Northbourne, A. Schimmel, A. Coomaraswamy, S. H. Nasr vd.

 

Philosophia Perennis / Ezeli Hikmet ekolü tüm tradisyonları / gelenekleri mukayeseli olarak anlamada çok elverişlidir!!!

 

Eğer bu ekolün yazarıysanız Biblioteque Nationale ya da Congress gibi Dünya Ülkeleri Milli Kütütphaneleri’nde ‘Alfa ve Omega’ ile ‘Aziz Kâbe ve Azize Meryem’ ve ‘O Ben’İm’ gibi elyazmalarımdan da yararlanabilirsiniz.

 

Tradisyonlarda Hermes Trismegistus (Hermes Toth), Kitab-ı Mukaddes’in Genesis / Bereshit / Tekvin Kitabı’nda Enoch / Hanok, Kuran-ı Kerim’de ise İdris as olarak zikredilen Peygamber’den bahsedeceğim!!!

 

Şit as ile İdris as Peygamberler vücutça yapılı kimseler!!! Şit as Musul bölgesinden ve siyahi / esmer tenli olduğu halde İdris as açık tenli olup Sahravi’dir!!!

 

Nuh as ise Şit as & İdris as gibi uzunca boylu fakat Adem as gibi zayıf yapılıdır!!! Nuh as beyaz tenli, uzunca beyaz sakallıdır!!!

 

Nuh as yüksek ahlaklı, saygılı ve güleryüzlü biridir!!! Nuh as Kutsal Kâbe’ye sık gelir-gider!!!

 

Hızır as kimdir?!!! O kahve tenli, orta boylu ve orta yapıda, sakin ve yardımsever, basit / gösteriş-siz / sade sarıklı, aslen Mardin’li bir Süryani olup tarihte Gılgamış adıyla maruftur!!! Kuran-ı Kerim’in Kehf Süresi’nde kıssa edilen öldürdüğü çocuğun adı ‘Sair’ olup 11 yaşlarında ve beyaz tenlidir. ‘Sair’ daima gülümseyen yüzüyle Hızır’ın as yanından ayrılmayan Diri’lerdendir!!!

 

Zülkarneyn kimdir?!!! O Eş-Şehid ve Aziz’lerdendir!!! Şehadeti ardından bedenen diriltilmiş ve Aziz Mehdi as olarak bugün hayattadır!!!

 

devamı haftaya …

Dr. Ömer Nasuhi Bildik

12 Temmuz 2015

– Haber Lotus –

HLotus

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.