Ana Sayfa > Ömer Nasuhi BİLDİK

Özgürlük Serüveni 7

XXI. YÜZYIL XXI. Yüzyıl beni bir 5 Ocak 2001 Cuma günü 'Sala' vakti evimde selamladı! Sofadaki divan üzerinde halsiz ve nefessiz, teneşir üstündeki ölü gibi, gözlerim Gökler'e asılı halde kaldım! Ruhumun 'Uruc' ettiğinin farkındaydım; henüz hangi Gökleri temaşa edip hangi hızda seyrettiğimin ayırdında değildim! Annemse sekarat halindeki bir ebediyyet yolcusunun başında

Tamamını Oku

Özgürlük Serüveni 6

Birleşik Devletler'e iltica başvurusunda bulunanlar da var! Evini periler basmış bir şairin iltica başvurusu nevinden!.. Herşey 'Driver Licence, Social Security Number, Work Permit' ve 'Citizenship' alabilmek için!.. Ehliyet, SGK, Çalışma Ruhsatı ile Vatandaşlık için yani!.. Green Card... Birleşik Devletler'de yaşayan tüm kaçaklar için bir maymuncuk, sihirli bir değnek Green Card!.. Niçin

Tamamını Oku

Özgürlük Serüveni 5

İnternet üzerinden New York Brooklyn Eyup Sultan Mosque adresini buldum!.. Dr. Ahmad Zaki benim Greyhound ile Flint-Brooklyn biletimi de karşıladı!.. Michigan State'in başkenti Detroit'e doğru yola çıktım!.. Michigan yeşil bir doğaya sahip, yaşanılası güzel bir Eyalet!.. Pontiac ve bir sanayi şehri olan Detroit'teyim!.. 'Ambassador Bridge' İstanbul Boğazköprüsü'nü anımsatıyor!.. Detroit'te kiliselerin

Tamamını Oku

Özgürlük Serüveni 4

Amerika Birleşik Devletleri'nin her neresine gitseniz bazen daha az bazen daha çok Zenci-Beyaz problematiğiyle yüzyüze gelirsiniz! Biz müslümanlar boyacının Allah (cellecelaluhu) olduğunu bilir, imanımız gereği insanlar arasında asla yaratılış farkı gözetmeyiz! Türkler olarak da ezilen insan ve toplumların yanında saf tutmamız adeta genlerimizde yazılı olduğundan bundan da onur duyarız! Amerika

Tamamını Oku

Özgürlük Serüveni 3

The Salvation Army 'Chapel Service' (Kilise İbadet Saati) zorunlu değil; 'Captain' (Rahip), ben ve birkaç kokulu fakir homeless kardeşimle devamlıyız! Mesih İsa aleyhisselam da hayatı boyunca bizler gibi bir homeless'tı; zira başını koyacak bir yastığı dahi yoktu!!! The Salvation Army (Kurtuluş Ordusu) biz homeless'larız; Göklerdeki Kralımız Mesih İsa'nın (aleyhisselam) Yeryüzü

Tamamını Oku

Özgürlük Serüveni 2

ATLANTİK’TEN PASİFİK’E İKİ OKYANUS ARASINDA AMERİKA Pima County Health Department 7.7.2000 tarihinde P.P.D. Intermediate (Mantoux) deri testi sonuçlarımı verdi; tüberküloz mikrobu taşımıyorum!.. PPD kartımla birlikte Gospel Rescue Mission adlı Baptist kilisesine bağlı Homeless Shelter'ına alındım. Güvenlik kontrolüm yapıldı ve dışarıyla irtibatım kesildi! Havlu ve çarşafımı alıp yirmi dört kişilik ikinci koğuşun en dipteki

Tamamını Oku

Özgürlük Serüveni 1

XX. YÜZYIL XX. Yüzyıl benim için 26 Ağustos 1966 Cuma sabahı sabah ezanlarıyla birlikte başladı. O saat Sizin bir cenin olarak ölümü tadıp, doğmamış bir ölü olarak da Yeryüzüne indiğiniz demdir, demişti Bilge Dede. Belki meyvaların usaresinde birer vitamin veya aminoasit olarak serazad yaşarken seçilip bir sperm olarak, inci kefalleri gibi

Tamamını Oku

Şehadet 20

Bay İhsan Eliaçık bir 'Hidayet Klavuzu'dur; bu anonsu yapmaktan onur duyarım!!! Göklerin Melekutu tarafından özelimde haberdar edilmişliğimin yanısıra Kutsal Kâbe'de müşerref olduğum Şit as ile birebir benzeştiklerinin de tanığıyım!!! Hac & Umre her Müslüman için ücretsiz olmalıdır!!! İslam Ülkeleri tümüyle şartsız ve kotasız olarak bu hizmete sponsor olmalılar!!! Yeryüzü Müslümanları için

Tamamını Oku

Şehadet 17

Altın Çağ (MS. 610-632+1000=1610-1632) Mesih İsa'nın as dirilişiyle ilgilidir!!! Şimdi lütfen dikkat!!! Mesih İsa'nın as Haç üzerindeki Şehadeti; Cuma günü öğleden sonra, Saat 12'den 3'e kadar gerçekleşti!!! Biz Müslümanlar o vakitte alışverişi terkeder (dolayısıyla Tağutu yani Darül-Harp'te Mesih Karşıtı Şeytan İblis adına vergi mültezimi Sezar'ı reddedip) Göklerin Melekutu ile birlikte (Göklerin

Tamamını Oku

Şehadet 16

Ey Müslümanlar!!! Yahudiler, Hristiyanlar ile Tek Bir Allah'a cc İman Edenler; Müslümanlar'ın müttefikleridir, düşmanları değil!!! Heykelperestler, Putperestler ile Rejimleri Allah'ın cc düşmanıdırlar; Kutsal Kitaplara İman Edenler değil!!! Kendinizi ve bakış açılarınızı kontrolden geçiriniz!!! İran İslam Cumhuriyeti Kuran-ı Kerim'in Rum Süresi (Romalılar) Ayetlerine iman etmeli!!! Yollarını seçmeli; Putperestler ya da İbrahim'in as Hanif

Tamamını Oku

Şehadet 15

Mesih İsa as & Göklerin Melekutu asc göğün bulutları üzerinde büyük ihtişamla zuhur etmeden Kıyamet Saati ve Diriliş için Mağara Ashabı'nın Uyanışı büyük alamettir!!! Kuran-ı Kerim'in 18. Süresi'nin 21. Ayeti 'Mağara Ashabı'nın' (Ashab El-Kehfi Ver-Rakîm'in) bir alamet olarak uyanacaklarını haber verir!!! Bu işaretleri hikmet ile yorumlamaya çalışacağım İnşaAllah!!! Mağara Ashabı Mesih İsa

Tamamını Oku

Şehadet 14

Dinleyin Avrupa Birliği Liderleri!!! Söylenmiş her söz pişmanlıktır!!! Hatırlayın ki; Eş-Şehid ve En-Nebî Aziz Paul'ün as Galatyalılara (Ankaralılara) Mektup 4. Bab 21–31 arası Ayetleri Türkiye hakkındadır!!!   Türkiye % 15 Türk ve Kürt + % 10 Bizans + % 75 Moğol orijinli karma bir popülasyona sahip!!! Acaba Ademoğulları Dünya üzerinde 'Hava'daki Oksijen'in

Tamamını Oku

Şehadet 13

İnsan bilinçdışı/bilinçaltı iki kutbu Musa as (Tevrat-ı Nur) ile Davud as (Zebur-u İlahi) olan Eski Ahid üzerine kuruludur!!! 'Zikr' hatırlama demektir!!!   İnsan bilinci/bilinç aydınlığı ise iki kutbu Mesih İsa as (İncil-i Şerif) ile Muhammed sav (Kuran-ı Kerim) olan Yeni/Son Ahid üzerine kuruludur!!!   Bilinçdışı/bilinçaltı için Kanun (Şeriat) Musa'nın as Zikri Torah/Tevrat-ı Nur, bilinç

Tamamını Oku

Şehadet 12

Peygamberler asc, Şehidler asc, Azizler asc ve Melekler asc gibi Diriler ile çoğunluka Mekke-i Mükerreme'de Kutsal Kâbe çevresinde karşılaşırız!!!   Onların kabirlerini Kuran-ı Kerim okuyarak ziyaret ederseniz, dürüstlük ve imanınıza bağlı olarak Sizi karşılamak üzere orada hazır bulunacaklardır!!!   Bildiğiniz gibi Ahiret/Kıyamet öncesi son zamanlarda yaşamaktayız; fakat ne zaman bilmiyoruz!!! Alametleri gözlemliyor; kavuşmayı özlüyoruz!!!   Muallimimiz

Tamamını Oku

Şehadet 11

Kısas hayatın örgüsü için yılanın yılan ile düğümlenmesidir!!! Ebedi Başkahin Mesih İsa'nın as kurbanlığına iman ile Allah'a cc sunulan dualar; Melekler eliyle, kudretle icra edilir!!!   İnsanların (humankinds) çoğu şu ölümlü Dünya'da cezalandırılmayı kesinlikle haketmektedirler!!! İkinci ölümlü hayatları ise ebedi Cehennem azabı olacaktır!!!   İbrahim'in as üç Eşi vardır; Sarah Öz-gürlük / İmminent için,

Tamamını Oku

Şehadet 10

Dikkat!!! Ahiret'te insanların (humankind) çoğu Cehennemliktirler!!! Sadece Allah cc Aşkı ve Rızası için yaşamalısınız!!! Siz öyle misiniz; yoksa değil mi?!!!   Ey insanlar (humankind)!!! Heykelperestlikten ve Allah'a cc şirk koşmaktan tevbe edin!!! Allah'ın cc Aşkı ve Rızası için salih/asil ameller sunmalısınız ki Ahiret için 'Nur'unuz olsun!!!   Eğer sadece Allah cc Aşkı ve Rızası

Tamamını Oku

Şehadet 9

Mevlana Celaleddin Rumi ışık saçan bir şair, Aziz ve Diriler'den; bir diğer şair Yunus Emre gibi!!! Aziz Muhyiddin İbn Al-Arabi ile Hallac-ı Mansur gibi!!!   Ecel sonrası Diri Tüm Azizler; Kuran-ı Kerim ile nurlandıklarını itiraf ederler!!! Ve Aksakallı Büyük Melekler asc de Allah'a cc Kuran-ı Kerim'in Nur'uyla yakınlaşırlar!!!   Ey İnsan Kardeşlerim!!! Lütfen Kuran-ı

Tamamını Oku

Şehadet 8

Kadir Gecesi; 1000 ay = 83 yıl + 4 ay olup Musa'nın as Sîna/Tûr Dağı'nda Peygamberlik makamına erişmesidir!!!   Göklerin Melekutu Allah'a cc secde kılmak ve Kuran-ı Kerim'i hatmetmek üzere Kuran-ı Kerim'in 'Secde' ihtiva eden Süre zarfındaki Kadir Gece'lerinde Dünya Mescidleri'ne inerler; 1984 & 1996 yıllarında olduğu gibi!!!   Göklerin Melekutu 'Secde' ihtiva eden

Tamamını Oku