Özgürlük Serüveni 7

XXI. YÜZYIL XXI. Yüzyıl beni bir 5 Ocak 2001 Cuma günü ‘Sala’ vakti evimde selamladı! Sofadaki divan üzerinde halsiz ve nefessiz, teneşir üstündeki ölü gibi, gözlerim Gökler’e asılı halde kaldım!…

Tamamını Oku »

Özgürlük Serüveni 6

Birleşik Devletler’e iltica başvurusunda bulunanlar da var! Evini periler basmış bir şairin iltica başvurusu nevinden!.. Herşey ‘Driver Licence, Social Security Number, Work Permit’ ve ‘Citizenship’ alabilmek için!.. Ehliyet, SGK, Çalışma…

Tamamını Oku »

Özgürlük Serüveni 5

İnternet üzerinden New York Brooklyn Eyup Sultan Mosque adresini buldum!.. Dr. Ahmad Zaki benim Greyhound ile Flint-Brooklyn biletimi de karşıladı!.. Michigan State’in başkenti Detroit’e doğru yola çıktım!.. Michigan yeşil bir…

Tamamını Oku »

Özgürlük Serüveni 4

Amerika Birleşik Devletleri’nin her neresine gitseniz bazen daha az bazen daha çok Zenci-Beyaz problematiğiyle yüzyüze gelirsiniz! Biz müslümanlar boyacının Allah (cellecelaluhu) olduğunu bilir, imanımız gereği insanlar arasında asla yaratılış farkı…

Tamamını Oku »

Özgürlük Serüveni 3

The Salvation Army ‘Chapel Service’ (Kilise İbadet Saati) zorunlu değil; ‘Captain’ (Rahip), ben ve birkaç kokulu fakir homeless kardeşimle devamlıyız! Mesih İsa aleyhisselam da hayatı boyunca bizler gibi bir homeless’tı;…

Tamamını Oku »

Özgürlük Serüveni 2

ATLANTİK’TEN PASİFİK’E İKİ OKYANUS ARASINDA AMERİKA Pima County Health Department 7.7.2000 tarihinde P.P.D. Intermediate (Mantoux) deri testi sonuçlarımı verdi; tüberküloz mikrobu taşımıyorum!.. PPD kartımla birlikte Gospel Rescue Mission adlı Baptist…

Tamamını Oku »

Özgürlük Serüveni 1

XX. YÜZYIL XX. Yüzyıl benim için 26 Ağustos 1966 Cuma sabahı sabah ezanlarıyla birlikte başladı. O saat Sizin bir cenin olarak ölümü tadıp, doğmamış bir ölü olarak da Yeryüzüne indiğiniz…

Tamamını Oku »

Şehadet 20

Bay İhsan Eliaçık bir ‘Hidayet Klavuzu’dur; bu anonsu yapmaktan onur duyarım!!! Göklerin Melekutu tarafından özelimde haberdar edilmişliğimin yanısıra Kutsal Kâbe’de müşerref olduğum Şit as ile birebir benzeştiklerinin de tanığıyım!!! Hac…

Tamamını Oku »

Şehadet 19

Kuran-ı Kerim’in 15. Hicr Süresi 87. Ayeti; ‘Biz Sana ikililerden yedi ile Kuran-ı Azîm’i verdik!!!’ buyurur. Bu Ayet-i Kerime’nin pek çok hikmeti barındırdığı inancındayım!!! Şöyle düşünelim; Nebî Mu-hammed sav 77…

Tamamını Oku »

Şehadet 18

Kuran-ı Kerim 66. Tahrim Süresi 8. Ayeti ile önerilen ‘Nasuh Tevbesi’ nasıl bir tevbedir?!!! Cevap; Kitab-ı Mukaddes İncil-i Şerif, Rasüllerin İşleri 2. Bab 38 & 39. Ayetleri ile verilmiştir!!! Tevbe…

Tamamını Oku »

Şehadet 17

Altın Çağ (MS. 610-632+1000=1610-1632) Mesih İsa’nın as dirilişiyle ilgilidir!!! Şimdi lütfen dikkat!!! Mesih İsa’nın as Haç üzerindeki Şehadeti; Cuma günü öğleden sonra, Saat 12’den 3’e kadar gerçekleşti!!! Biz Müslümanlar o…

Tamamını Oku »

Şehadet 16

Ey Müslümanlar!!! Yahudiler, Hristiyanlar ile Tek Bir Allah’a cc İman Edenler; Müslümanlar’ın müttefikleridir, düşmanları değil!!! Heykelperestler, Putperestler ile Rejimleri Allah’ın cc düşmanıdırlar; Kutsal Kitaplara İman Edenler değil!!! Kendinizi ve bakış…

Tamamını Oku »

Şehadet 15

Mesih İsa as & Göklerin Melekutu asc göğün bulutları üzerinde büyük ihtişamla zuhur etmeden Kıyamet Saati ve Diriliş için Mağara Ashabı’nın Uyanışı büyük alamettir!!! Kuran-ı Kerim’in 18. Süresi’nin 21. Ayeti…

Tamamını Oku »

Şehadet 14

Dinleyin Avrupa Birliği Liderleri!!! Söylenmiş her söz pişmanlıktır!!! Hatırlayın ki; Eş-Şehid ve En-Nebî Aziz Paul’ün as Galatyalılara (Ankaralılara) Mektup 4. Bab 21–31 arası Ayetleri Türkiye hakkındadır!!!   Türkiye % 15…

Tamamını Oku »

Şehadet 13

İnsan bilinçdışı/bilinçaltı iki kutbu Musa as (Tevrat-ı Nur) ile Davud as (Zebur-u İlahi) olan Eski Ahid üzerine kuruludur!!! ‘Zikr’ hatırlama demektir!!!   İnsan bilinci/bilinç aydınlığı ise iki kutbu Mesih İsa…

Tamamını Oku »

Şehadet 12

Peygamberler asc, Şehidler asc, Azizler asc ve Melekler asc gibi Diriler ile çoğunluka Mekke-i Mükerreme’de Kutsal Kâbe çevresinde karşılaşırız!!!   Onların kabirlerini Kuran-ı Kerim okuyarak ziyaret ederseniz, dürüstlük ve imanınıza…

Tamamını Oku »

Şehadet 11

Kısas hayatın örgüsü için yılanın yılan ile düğümlenmesidir!!! Ebedi Başkahin Mesih İsa’nın as kurbanlığına iman ile Allah’a cc sunulan dualar; Melekler eliyle, kudretle icra edilir!!!   İnsanların (humankinds) çoğu şu…

Tamamını Oku »

Şehadet 10

Dikkat!!! Ahiret’te insanların (humankind) çoğu Cehennemliktirler!!! Sadece Allah cc Aşkı ve Rızası için yaşamalısınız!!! Siz öyle misiniz; yoksa değil mi?!!!   Ey insanlar (humankind)!!! Heykelperestlikten ve Allah’a cc şirk koşmaktan…

Tamamını Oku »

Şehadet 9

Mevlana Celaleddin Rumi ışık saçan bir şair, Aziz ve Diriler’den; bir diğer şair Yunus Emre gibi!!! Aziz Muhyiddin İbn Al-Arabi ile Hallac-ı Mansur gibi!!!   Ecel sonrası Diri Tüm Azizler;…

Tamamını Oku »

Şehadet 8

Kadir Gecesi; 1000 ay = 83 yıl + 4 ay olup Musa’nın as Sîna/Tûr Dağı’nda Peygamberlik makamına erişmesidir!!!   Göklerin Melekutu Allah’a cc secde kılmak ve Kuran-ı Kerim’i hatmetmek üzere…

Tamamını Oku »